Säkerhet

När det gäller dataskydd handlar säkerhet både om hur system fungerar och vilka regler och rutiner som finns.

Uppsala stift vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och vi har ett utsett dataskyddsombud.