Vem ansvarar?

Fakta om stiftets ansvar för personuppgiftsbehandling

Uppsala stift leds av biskopen och stiftsstyrelsen, som också är ytterst ansvarig för stiftets personuppgiftsbehandling.

Stiftet är personuppgiftsansvarig för följande kategorier av behandlingar: i olika kontakter och möten, när stiftet utövar tillsyn över och främjar arbetet i stiftets församlingar och pastorat (i tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp) och när stiftet förvaltar sina egendomar och fonder. Vi behandlar också personuppgifter vid rekrytering och antagning (dels av präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker, dels av personal till stiftet). I stiftets stöd till församlingar och pastorat ingår även att bistå dem i deras behandling av personuppgifter. Detta gäller t.ex. Servicebyråns verksamhet liksom den gemensamma växeln. I flera av dessa relationer är stiftet personuppgiftsbiträde, då ligger ansvaret för att informera på den personuppgiftsansvariga församlingen.