Våra anställdas personuppgifter

Anställdas uppgifter förekommer i många olika sammanhang i vår verksamhet.

I alla processer inom verksamheten behandlas våra anställdas personuppgifter (till exempel namn, adressuppgifter, e-postadresser, telefonnummer, titel, befattning) när de utför sina arbetsuppgifter, till exempel när de svarar på en fråga eller kontaktar någon. Olika ändamål med behandlingar beskrivs i varje process och gäller också för anställdas personuppgifter. Den lagliga grunden för behandling är avtal (anställningsavtalet eller t.ex. avtal om publicering av bilder) och ibland kan en rättslig förpliktelse tillkomma (den beskrivs då i respektive process).

Inhyrd personal/konsulter som utför sitt arbete som om de vore anställda, det vill säga har sin huvudsakliga arbetsplats på stiftskansliet, räknas i detta sammanhang som anställda och inte som personuppgiftsbiträden. Relationen regleras i uppdragsavtal, sekretessförbindelser etc.