Regnsbågsrandiga strumpor och udda skor.
Foto: Magnus Aronson/IKON

HBTQ och regnbågsverksamhet

Svenska kyrkan vill vara en kyrka för alla, en kyrka där vi möts i respekt och lyssnar till varandra, en kyrka där hbtq-personer känner sig trygga och välkomna. I linje med det erbjuder Uppsala stift stöd till församlingar och pastorat, för att främja lokalt arbete med att skapa öppna och välkomnande verksamheter och mötesplatser.

I stiftet finns många församlingar och pastorat som regelbundet bjuder in till olika sorters regnbågsverksamhet och som aktivt arbetar med frågor som handlar om delaktighet och mångfald.

Regnbågsnyckeln

Som stöd erbjuds Svenska kyrkans hbtq-märkning Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en processmodell som fokuserar på hbtq- och mångfaldsfrågor. I församlingar och pastorat som tilldelats hbtq-märkningen har medarbetare och förtroendevalda tillsammans ökat sin kunskap och kompetens kring delaktighet, hbtq och inkluderande sammanhang.

Regnbågsnyckeln finns för alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan och alla uppmuntras att hbtq-märkas.

Regnbågsnyckeln är ett exempel på stöd där stiftet kan bidra.

Här kan du ladda ner information om processmodell Regnbågsnyckeln (pdf)

 

Kyrkorna på Pride  

Kyrkorna på Pride är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkans unga, EKHO, Sensus och Bilda, och erbjuder ett omfattande program under prideveckan.

Enhörnings-TV

Enhörnings-TV – Korta andakter för dig som känner att du inte passar in, att du är annorlunda och inte ryms inom de normer som finns.

Novalie Kaspersson och Joakim Berlin möts och samtalar om öppenhet i Svenska kyrkan.

Hur är det med öppenheten i Svenska kyrkan?

Öppenhet handlar om att bli accepterad och att få känna sig trygg. Magda Engblom från SKU:s ungdomsredaktion har talat med Joakim och Novalie som är aktiva inom EKHO. De säger att Svenska kyrkan är på väg åt rätt håll, men att det fortfarande finns rum för förbättring.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Samkönade äktenskap

Homosexuellas rätt att vigas i Svenska kyrkan klubbades igenom av Kyrkomötet hösten 2009, samma år som den könsneutrala äktenskaplagstiftningen infördes i Sverige. Men homosexuellas rättigheter har diskuterats i Svenska kyrkan sedan tidigt 50-tal.

Teologi

Här sammanfattas de teologiska resonemang som ligger bakom de ställningstaganden som Svenska kyrkan gjort i frågor om hbtq och samlevnadsfrågor.