Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Andligt nätverk med HBTQ och regnbågsinriktning

Nätverket med HBTQ och regnbågsinriktning stöder församlingarna i att säkerställa att det finns HBTQ-inklusiva gudstjänster och förhållningssätt i församlingarna.

Nätverket består av personer som arbetar för mångfald och jämlikhet i församlingarna och med HBTQ-inklusiva gudstjänster.
Nätverket relaterar till Uppsala stift, men är öppet för alla, oberoende av boende och kyrkotillhörighet.
Nätverket träffas normalt 2 gånger per termin - en gång i Uppsala och en gång i Gävle.

Nätverkets syfte

Nätverket främjar regnbågsarbetet i stiftet och är en kunskapsbank för dem som vill veta mer och behöver stöd i sina församlingar/pastorat.
Nätverket stöder församlingar/pastorat att genomgå regnbågsnyckeln
Nätverket stöder församlingar/pastorat att skapa trygga platser och sammanhang. 
Nätverket uppmuntrar, inspirerar och stärker församlingar i deras arbete med HBTQ-frågor. 
Nätverket påverkar strukturer, normer och värderingar.
Nätverket är ett forum för att dela erfarenheter och utmaningar.

Nätverkets mål 

Att personal, förtroendevalda och ideella ska ha kunskap om HBTQ och att församlingarna ska vara trygga platser och sammanhang med ett gott bemötande av varje människa

 

Kontaktperson

Sanna Moberg

Uppsala stift