Information om Uppsala stiftsgrupp (USG)

Vilka Uppsala stiftsgrupp är och varför vi finns till?

Följande säger syftesparagrafen Uppsala stiftsgrupps uppgifter
 • USG vill verka för en gemenskap på evangelisk-luthersk grund för blivande församlingsarbetare i Uppsala stift och övriga intresserade. I denna gemenskap skall en kristen och personlig mognadsutveckling befrämjas.
 • USG skall vara en samlingsplats för ökad samhörighet med och kunskap om Svenska kyrkan samt Uppsala stift.
 • USG skall sträva efter att förmedla kontakt mellan medlemmarna och stiftet.
 • USG skall ge inspiration för samtal och kunskap om kristen tro, teologi och kyrka samt församlingstjänst, samhälle och värld.
Uttydning av syftesparagrafen
Alla som är intresserade av Svenska kyrkan i Uppsala stift är välkomna att vara med i USG. Medlemmarna är framför allt studenter som har för avsikt att arbeta i Uppsala stift som diakoner, musiker, pedagoger och präster, men alla är varmt välkomna.
 
USG träffas varannan tisdagskväll på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut. Vi har ett varierat program med besök av biskopen och stiftsadjunkter, samtal om kyrkan och kristen tro, studiebesök och resor samt middagar. Efter träffarna finns det möjlighet att fira mässa tillsammans i kapellet på Utbildningsinstitutet
 
Medlemskap
Vill du bli medlem i stiftsgruppen så kontakta Gustav Fant, gustavfant@hotmail.com som är ordförande (se kontaktuppgifter här på hemsidan). Som medlem har du rätt att
 • rösta vid årsmöte och medlemsmöte
 • delta i de aktiviteter som stiftgruppen bjuder på, t.ex. samtal, inbjudna gäster, fika och sedan bjuds alla närvarande in till mässa
 • söka de stipendier som står till förfogande via stiftsgruppen
Medlemsavgiften, 100 kr per år, betalas i början av varje vårtermin. Nya medlemmar behöver dock inte betala någon medlemsavgift förrän påföljande år. Information om betalning av medlemsavgift skickas hem till alla medlemmar i januari varje år.
 
Stipendier
Från Uppsala Stiftsgrupp kan medlemmar ansöka om stipendium för kurs, undervisning, retreat eller dylikt som inte ingår i den ordinarie undervisningen, men som är uppbyggligt inför kommande församlingsarbete, ger ökad samhörighet och kunskap om Svenska Kyrkan samt Uppsala stift eller syftar till en andlig och personlig mognadsutveckling hos den sökande.
 • Stipendieansökan sker terminsvis, på hösten före den 15 november, och på vårterminen före den 15 april. Stipendieansökan behandlas av styrelsen nästkommande möte.
 • Stipendium utgår endast en gång per termin till samma person.
 • Stipendiet ersätter 75 % av kostnaden, dock högst 1000 kr.
 • Stipendieansökan tillsänds USG:s styrelse för beslut och ska bestå av en redogörelse av vad stipendiesumman avses användas till och därtill verksamhetens syfte.
 • Stipendiebeloppet betalas ut löpande under terminen efter ansökan till dess de anslagna pengarna är slut.
 • Stipendiebeloppet utbetalas mot uppvisande av kvitto.

Uppsala stiftsgrupp

Uppsala stiftsgrupp (USG) vill verka för en gemenskap på evangelisk-luthersk grund för blivande församlingsarbetare i Uppsala stift och övriga intresserade.