Automatiserade beslut och profilering

Denna typ av beslutsfattande används ytterst sällan.

Automatiserade beslut innebär att personuppgifter ligger till grund för vissa automatiska beslut där ingen människa är involverad i beslutet. Den typen av beslutsfattande används inte inom Uppsala stifts verksamhet. Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa egenskaper hos en fysisk person, till exempel för att förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet etc. Profilering kan komma att användas inom Uppsala stifts verksamhet, till exempel vid rekrytering.