Jakt och fiske

Här hittar du information om vad som gäller angående rätten att jaga och fiska på de marker som Uppsala stift förvaltar.

En person som står i vattnet och fiskar med fiskespö
Foto: CC0 Pixabay

Jakt

Målsättningen med Uppsala stifts viltförvaltning är att våra jord- och skogsbruksarealer ska kunna bevara biologisk mångfald, möjliggöra värdefull skogsproduktion samt ge utrymme för attraktiv jakt samtidigt som viltskador på skog och växande gröda begränsas.

Vi upplåter mark för jakt i hela Uppsala stift och i Gävleborgs län har vi också mark i viltvårdsområden (VVO) som ger oss rätt att upplåta jakträttsbevis i de områdena. Tyvärr har vi varken mark eller jakträttsbevis lediga nu. När vi har någon jaktupplåtelse att erbjuda kommer vi publicera det på den här sidan. I våra avtal står det att nyttjanderättshavare som vill säga upp sin jaktupplåtelse måste göra det sex månader innan avtalets slut, vilket blir innan 31 december varje år. Därför vet vi om någon jaktmark har blivit ledig i januari varje år.

Uppsala stift har som policy att upplåta all jaktbar mark till nyttjanderättshavare, till ett marknadsmässigt pris.

Fiske

Uppsala stift har ett fåtal områden där vi har upplåtit rätt att fiska. Många av de sjöar och vattendrag som finns vid Prästlönetillgångarnas fastigheter ingår i fiskevårdsområden (FVO), som sköts om av en fiskevårdsområdesförening (FVOF). I dessa fall är det fiskevårdsområdesföreningen som utfärdar fiskekort och upplåter rätt att fiska.

Finns det intresse av att fiska på någon av Prästlönetillgångarnas fastigheter som inte ingår i ett FVO är ni välkomna att kontakta oss via mejladress uppsalastift.egendom@svenskakyrkan.se