Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.


Zimbabwe jubileum 2003
Bild: Uppsala stift

Uppsala stift uttrycker sin delaktighet i den världsvida kyrkan på flera sätt, bland annat genom vänavtal med kyrkor i Zimbabwe, Polen och Wales. Vänavtalen innebär att vi dels har kontakter på stiftsnivå och dels på vänförsamlingsnivå. Vi ber för varandra och har del utbyten i olika frågor.

I samarbetet med Zimbabwe ingår också utbyte av praktikanter och ekonomiskt stöd via Zimbabwefonden.

En del av budgetarbetet

Många av kyrkor runt om i världen har behov av ekonomiskt stöd. Därför verkar Uppsala stift för att både stiftsorganisationen och stiftets församlingar ska sätta av minst 1 procent av kyrkoavgiften för stöd till andra delar av den världsvida kyrkan.

Ömsesidigt utbyte

Vi vill aktivt verka för ett utbyte mellan församlingar och församlingsmedarbetare i vårt stift och i andra länder. Det ska vara ett ömsesidigt delande där alla parter lär av varandra.

Dessutom strävar vi efter att ge det ideella arbetet, uttryckt bland annat genom ombudsrörelsen en stärkt ställning i församlingarna.

Utsända medarbetare

Svenska kyrkans utsända personal bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och tar nya lärdomar tillbaka till Sverige.Tillsammans med sina samarbetspartner vill Svenska kyrkan skapa mötesplatser, bygga relationer och omsätta evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling.

De medarbetare som Svenska kyrkan, Uppsala stift sänder ut i världen skriver med jämna mellanrum reseberättelser och delar med sig av sina erfarenheter på plats.

Anna-Maria Sandström, Afrikas horn (baserad i Kenya)

Dag Oredsson, Tanzania

internationellt kalendarium 2016-2017

2016

13 september
Internationella kommittén 9.30-12.00

29 oktober – 2 november
Internationella rådet arrangerar studieresa till Rumänien  

19 november
Internationella rådet, "hemkomstmöte" i Gävle. 

24 november
Internationella kommittén 9.30-12.00

 

2017

15 mars
Sista anmälningsdag för sökande till Praktikant Zimbabwe 2017 

2-4 Juni 
Världens fest i Västerås (OBS Världsdagen 2017 integreras i Världens fest och genomförs ej som eget arrangemang.)

 

Kalendariet uppdateras kontinuerligt. För önskemål om kompletteringar eller justeringar, kontakta Mona Keränen.

Med reservation för ändringar.

Mona Keränen

Mona Keränen

Uppsala stift

Kontaktpersoner, Zimbabwe, Internationella kommittén (sekreterare)

Direkt: 018-68 07 80