Ett kors på kyrktak mot blå himmel
Foto: Jesper Wahlström/IKON

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Uppsala stift uttrycker sin delaktighet i den världsvida kyrkan på flera sätt, bland annat genom vänavtal med kyrkor i Zimbabwe, Polen och Wales. Vänavtalen innebär att vi dels har kontakter på stiftsnivå och dels på vänförsamlingsnivå. Vi ber för varandra och har del utbyten i olika frågor.

I samarbetet med Zimbabwe ingår också utbyte av praktikanter och ekonomiskt stöd via Zimbabwefonden.

En del av budgetarbetet

Många av kyrkor runt om i världen har behov av ekonomiskt stöd. Därför verkar Uppsala stift för att både stiftsorganisationen och stiftets församlingar ska sätta av minst 1 procent av kyrkoavgiften för stöd till andra delar av den världsvida kyrkan.

Ömsesidigt utbyte

Vi vill aktivt verka för ett utbyte mellan församlingar och församlingsmedarbetare i vårt stift och i andra länder. Det ska vara ett ömsesidigt delande där alla parter lär av varandra.

Dessutom strävar vi efter att ge det ideella arbetet, uttryckt bland annat genom ombudsrörelsen en stärkt ställning i församlingarna.

 

Prästen Makulubane, Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe i Manama på sin nya motorcykel tillsammans med kyrkorådet. Välbehövligt för att kunna ta sig runt till de olika församlingarna.

Vänrelationer

Uppsala stift har vänskapsavtal med den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Zimbabwe, med Llandaffs stift i Church in Wales och med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Flyktingbarn som leker med lego

Act Svenska kyrkan i Uppsala stift

Sverige är inte hela världen – utan en del av hela världen och den världsvida kyrkan. Act Svenska kyrkan i Uppsala stift har som syfte att stödja och främja församlingarnas arbete i det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan.

Starta en internationell grupp

Hur gör man för att starta en internationell grupp, vilka kan vara med och vad behöver man veta om man vill starta en grupp?

Ordförandeklubba

Styrorgan

Det internationella arbetet i Uppsala stift och dess församlingar leds av tre styrorgan: Internationella kommittén, Act Svenska kyrkan i Uppsala stift och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Uppsala stift.

Bli volontär, åk på utbyte

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre. Du behövs till uppdrag i Sverige och utomlands. Välkommen som volontär!