Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Uppsala stift uttrycker sin delaktighet i den världsvida kyrkan på flera sätt, bland annat genom vänavtal med kyrkor i Zimbabwe, Polen och Wales. Vänavtalen innebär att vi dels har kontakter på stiftsnivå och dels på vänförsamlingsnivå. Vi ber för varandra och har del utbyten i olika frågor.

I samarbetet med Zimbabwe ingår också utbyte av praktikanter och ekonomiskt stöd via Zimbabwefonden.

En del av budgetarbetet

Många av kyrkor runt om i världen har behov av ekonomiskt stöd. Därför verkar Uppsala stift för att både stiftsorganisationen och stiftets församlingar ska sätta av minst 1 procent av kyrkoavgiften för stöd till andra delar av den världsvida kyrkan.

Ömsesidigt utbyte

Vi vill aktivt verka för ett utbyte mellan församlingar och församlingsmedarbetare i vårt stift och i andra länder. Det ska vara ett ömsesidigt delande där alla parter lär av varandra.

Dessutom strävar vi efter att ge det ideella arbetet, uttryckt bland annat genom ombudsrörelsen en stärkt ställning i församlingarna.

Utsända medarbetare

Svenska kyrkans utsända personal bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och tar nya lärdomar tillbaka till Sverige.Tillsammans med sina samarbetspartner vill Svenska kyrkan skapa mötesplatser, bygga relationer och omsätta evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling.

De medarbetare som Svenska kyrkan, Uppsala stift sänder ut i världen skriver med jämna mellanrum reseberättelser och delar med sig av sina erfarenheter på plats.

Anna-Maria Sandström, Afrikas horn (baserad i Kenya)

Dag Oredsson, Tanzania

Kontaktperson

Elenor Kallberg

Uppsala stift

samordnare för internationellt arbete, Internationellt arbete, Referensgrupp Projekt Migration