Foto: Sarita Dale

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv.

Vårt gemensamma lagskyddade kyrkliga kulturarv består inte bara av kyrkor utan omfattar hela kyrkomiljöer, klockstaplar, kyrkogårdar, kyrkotomter och inventarier. I vårt stift finns nästan 300 kyrkor. Därtill kommer en rad andra byggnader som kräver underhåll. Omsorgen om kyrkorna är ett ansvar som både Kyrkoordningen och allmänna lagar reglerar. Det är en snårskog av lagar, regler och tillstånd som behövs när en kyrka skall förvaltas. Därför är våra församlingars brinnande engagemang för sina kyrkor så viktigt. Det finns en önskan att faktiskt använda kyrkorna, en vilja att vårda och bevara men också förnya och omgestalta.

Stiftet bistår församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt!