Snötäckt kyrka och kyrkogård
Foto: Gunilla Norlin

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv.

Vårt gemensamma lagskyddade kyrkliga kulturarv består inte bara av kyrkor utan omfattar hela kyrkomiljöer, klockstaplar, kyrkogårdar, kyrkotomter och inventarier. I vårt stift finns nästan 300 kyrkor. Därtill kommer en rad andra byggnader som kräver underhåll. Omsorgen om kyrkorna är ett ansvar som både Kyrkoordningen och allmänna lagar reglerar. Det är en snårskog av lagar, regler och tillstånd som behövs när en kyrka skall förvaltas. Därför är våra församlingars brinnande engagemang för sina kyrkor så viktigt. Det finns en önskan att faktiskt använda kyrkorna, en vilja att vårda och bevara men också förnya och omgestalta.

Stiftet bistår församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt!

Vårt uppdrag

Vår funktion - stöd i arbetet med förvaltning.

Ekonomiska ersättningar och bidrag - kyrkobyggnader

Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten...

En gammal kyrkport i mörkt trä med portklapp och lås i svart smide.

Fastigheter och kulturarv på Kornet

I Uppsala stift finns nästan 300 kyrkor och de flesta med kyrkogårdar. Församlingen är sedan år 2000 ägare och förvaltare av detta stora och viktiga kulturarv. Därtill kommer en rad andra byggnader som kräver underhåll.

En kvinnlig körledare dirigerar i en kyrka. Några körmedlemmar syns suddigt i förgrunden.

Svenska kyrkan tar nästa steg i översynen av sitt fastighetsinnehav

Svenska kyrkan gör just nu en historiskt omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav. Under det här året har alla fastigheter räknats och förts in i ett gemensamt register. Nu tar nästa steg i processen vid när varje församling eller pastorat ska göra en lokalförsörjningsplan för att se vilka fastigheter som behövs på längre sikt.