Emeritikretsen

För pensionerade präster och diakoner.

När Emeritikretsen träffas bjuds det på andakt, fika och föredrag Foto: Nadine Minner/IKON

Emeritikretsens uppgift är att samla pensionerade präster och diakoner med make/maka/partner för att bedriva verksamhet som kan skapa en god och stimulerande gemenskap (i kretsens stadgar § 1). Vid inledningen av det här året hade kretsen 129 medlemmar. 

Medlemskap

För att gå med i Emeritikretsen skickar du ett mejl till någon av styrelsens ledamöter. Årsavgiften om 100 kr betalas till Swish 123 132 937 4 eller plusgiro 67 24 17-3. 

Möten och aktiviteter

Emeritikretsens möten hålls vanligen en gång/månad, med uppehåll under sommarmånaderna. 

Plats

Kretsens träffpunkt är Sankt Pers kyrka vid Kvarntorget.

Tid

Mötena pågår vanligen kl. 13-15, om inget annat meddelas.

På programmet

Varje möte inleds med en andakt och följs av ett föredrag. Kaffe och smörgås serveras mot en avgift om 50 kr.

Övrigt

 • Ingen föranmälan krävs för att närvara vid mötena - förutom vid den årliga höstlunchen i september.
 • Föredragsteman beslutas av styrelsen, men medlemmar är välkomna att komma med förslag.
 • Omkring 30-60 personer brukar delta vid Emeritikretsens sammankomster.

Kommande möten

 • 13 april: Mässa med biträdande kyrkoherde Jonas Lindberg. Föreläsning ”Uppsala stift i allmänhet och diakoniarbetet i synnerhet” med stiftsdiakon Elisabet Berglund.
 • 4 maj: Föreläsning ”Doktorn, varför har jag blivit sjuk?” med professor och överläkare Lars Rönnblom.

Styrelsens ledamöter 2023

 • Tor Frylmark, ordförande, tor.frylmark@gmail.com, 073-435 26 98
 • Lena Öberg, vice ordförande, 46lenaoberg@gmail.com, 070-777 28 31
 • Yvonne Eriksson, sekreterare, yvonne.elisabeth.eriksson@gmail.com, 073-063 75 00
 • Lars-Olov Olsson, kassör, lars.olov.olsson@gmail.com, 070-740 76 84
 • Gunnar Granberg, karl.gg@hotmail.com , 070-646 74 43
 • Rose-Marie Rönnblom, rose.marie.ronnblom@gmail.com, 073-039 42 80
 • Eva Sundelin Isaksson, sundelin.isaksson.eva@gmail.com, 076-020 02 48
 • Kenth Bergvall Haug, kenth.haug@telia.com, 076-824 47 74