Emeritikretsen

För pensionerade präster och diakoner.

När Emeritikretsen träffas bjuds det på andakt, fika och föredrag Foto: Nadine Minner/IKON

Emeritikretsens uppgift är att samla pensionerade präster och diakoner med make/maka/partner för att bedriva verksamhet som kan skapa en god och stimulerande gemenskap (i kretsens stadgar § 1). Vid inledningen av det här året hade kretsen 129 medlemmar. 

Medlemskap

För att gå med i Emeritikretsen skickar du ett mejl till någon av styrelsens ledamöter. Årsavgiften om 125 kr betalas till Swish 123 132 937 4 eller plusgiro 67 24 17-3. 

Möten och aktiviteter

Emeritikretsens möten hålls vanligen en gång/månad, med uppehåll under sommarmånaderna. 

Plats

Kretsens träffpunkt är Sankt Pers kyrka vid Kvarntorget i Uppsala.

Tid

Mötena pågår vanligen kl. 13-15, om inget annat meddelas.

På programmet

Varje möte inleds med en andakt och följs av ett föredrag. Kaffe och smörgås serveras mot en avgift om 50 kr.

Övrigt

  • Ingen föranmälan krävs för att närvara vid mötena - förutom vid den årliga höstlunchen i september.
  • Föredragsteman beslutas av styrelsen, men medlemmar är välkomna att komma med förslag.
  • Omkring 30-60 personer brukar delta vid Emeritikretsens sammankomster.

Program 2024

1 februari
Hillevi Bergvall: ”Andlig vägledning,  Ignatius av Loyola och Martin Luther”.

29 februari
Årsmöte. Göran Lindström: ”Högmässan som profetisk kraft”.

4 april
Ärkebiskop Martin Modéus medverkar.  Mässa.

2 maj
Sven Hillert: ”Den åttonde dagen”.

3 september
Lunch. Kenth Haug: ”Konstteologisk reflektion, från Fajjum till Europa”.
(Lokal: Prästgården i Gamla Uppsala. Anmälan.)

3 oktober
Charlotte Engel/Ulla Arnell/ Gerd Olingdahl: ”Välbefinnande på äldre dagar”.

7 november
Sven-Erik Fjellström: ”Åldrandets teologi”.

5 december
Om 5i12 rörelsen.

Styrelsens ledamöter 2024