Biskop em Ragnar Persenius

Per Ragnar Theodor Persenius, född 27 juni 1952 var biskop i Uppsala stift 7 maj 2000 - 24 februari 2019.

Foto: Magnus Aronson / IKON

Ragnar Persenius tillträdde som Uppsala stifts första biskop enligt den nya räkningen den 7 maj 2000. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Persenius var ordförande i stiftsstyrelsen och ledde tillsammans med ärkebiskopen de årliga prostmötena samt präst- och diakonmöten.

Biskop em Ragnar Persenius lade ner biskopsstaven vid en kvällsmässa i Uppsala domkyrka den 24 februari 2019 och avslutade därmed sitt uppdrag som biskop i Uppsala stift. Hans efterträdare var Karin Johannesson.

Här kan du läsa mer om Ragnar Persenius bakgrund och tidigare engagemang.