Biskop em Ragnar Persenius

Per Ragnar Theodor Persenius, född 27 juni 1952 var biskop i Uppsala stift 7 maj 2000 - 24 februari 2019.

Foto: Magnus Aronson / IKON

Ragnar Persenius tillträdde som Uppsala stifts första biskop enligt den nya räkningen den 7 maj 2000. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Persenius var ordförande i stiftsstyrelsen och ledde tillsammans med ärkebiskopen de årliga prostmötena samt präst- och diakonmöten.

Biskop em Ragnar Persenius lade ner biskopsstaven vid en kvällsmässa i Uppsala domkyrka den 24 februari 2019 och avslutade därmed sitt uppdrag som biskop i Uppsala stift. Hans efterträdare var Karin Johannesson.

Här kan du läsa mer om Ragnar Persenius bakgrund och tidigare engagemang.

Nu har Ragnar Persenius lagt ner staven

Vid kvällsmässan i Uppsala domkyrka den 24 februari avslutade Ragnar Persenius sin tid som biskop i Uppsala stift. Betraktelse över Joh 6: 60-69 vid mässan finns nu på Ragnars blogg.

Biskop em Ragnars blogg - Längtan möter närvaro

Ragnar Persenius var Uppsala stifts biskop mellan 2000-2019. Hans blogg heter "Längtan möter närvaro".

Biskop Ragnar Persenius vapen är formgivet av heraldikern Bengt Olof Kälde.

Biskop em Ragnar Persenius vapen

Varje biskop får sitt eget vapen formgivet för att representera just honom eller henne. Biskop emeritus Ragnar Persenius vapen formgavs av heraldikern Bengt Olof Kälde, som beskriver vapnet på den här sidan.

Biskop em Ragnar Persenius tal

Här samlas ett urval av tal och predikningar som biskop emeritus Ragnar Persenius hållit.