Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Utskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen.

Ordförande

Biskop Karin Johannesson

Biskop Karin Johannesson

Uppsala stift

Mer om Biskop Karin Johannesson

Ordförande

Vice ordförande

Kerstin Ramdén (s)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Mer om Kerstin Ramdén (s)

1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Inga Alm (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Mer om Inga Alm (c)

x 2:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Sven-Ingvar Holmgren (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Roberth Krantz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Ejvor Englund (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Eva Noreborg (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling, Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Sekreterare

Mats Lagergren

Mats Lagergren

Uppsala stift

Sammanträden

2019
7 mars
9 april
4 juni
3 september
8 oktober
26 november

2020
3 mars
31 mars
26 maj
31 augusti
13 oktober
1 december

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.