Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Utskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen.

Ordförande

Biskop Karin Johannesson

Biskop Karin Johannesson

Uppsala stift

Mer om Biskop Karin Johannesson

Ordförande

Vice ordförande

Kerstin Ramdén (s)

Kerstin Ramdén (s)

Uppsala stift

Mer om Kerstin Ramdén (s)

1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Anna-Lena Arousell Berglund (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Sven-Ingvar Holmgren (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Roberth Krantz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Ejvor Englund (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Lena Hultin (BA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Strukturkommitté (ledamöter)

Eva Noreborg (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Sekreterare

Mats Lagergren

Mats Lagergren

Uppsala stift

Sammanträden

2021
9 februari
30 mars
11 maj
31 augusti
28 september
30 november

2022
11 januari möts presidiet för att förbereda konstituerande mötet
8 februari
6 april
26 april
30 augusti
3 oktober
29 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.