Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Utskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år.  Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

  Vice ordförande

 • Roberth Krantz (s)

  Roberth Krantz (s)

  Uppsala stift

  Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande)

  Mer om Roberth Krantz (s)

  1:e vice ordförande (stiftsstyrelsen)

Sammanträden

2022
11 januari möts presidiet för att förbereda konstituerande mötet
8 februari
6 april
26 april
30 augusti
3 oktober
29 november

2023

31 januari
4 april
8 maj
22 augusti
10 oktober
28 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.