Kontakt

Här hittar du stiftets kontaktperson, vårt dataskyddsombud samt länk till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar personuppgifter om dig. Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta dataskyddsansvarig Sanna Dahlberg genom att ringa 018-68 07 44 eller klicka här Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan). 

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud Emelie Gustavsson, 018-68 07 70. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och kan självständigt vidta åtgärder i syfte att verka för ett gott inbyggt dataskydd i stiftet. Om du lämnar uppgifter till henne kommer hon att använda dem i det syftet och lagra dem för att kunna visa vilken grund det finns för hennes rekommendationer och åtgärder, eftersom detta är en viktig del i stiftets inbyggda dataskydd. Uppgifter som inte behövs för detta ändamål kommer att gallras. 

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen) om du har synpunkter på vår behandling. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter förstås om du också berättar för oss vad du tycker, så att vi kan rätta till felaktigheter och ta med synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.