Flerspråkig kyrka

En kyrka - flera språk. Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Teckenspråkspräst Kristina Åkerman talar teckenspråk

Teckenspråk

I tidningen Händer i kyrkan kan du läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten. Läs senaste numret här.

Två flickor läser ur barnens bibel på finska

Ruotsinsuomalainen toiminta Uppsalan hiippakunnassa/ Sverigefinsk verksamhet i Uppsala stift

Tervetuloa Uppsalan hiippakunnan ruotsinsuomalaisille sivuille. Välkommen till sverigefinska sidor i Uppsala stift.

Tre personer varav två klädda i samiska folkdräkter står längst fram vid en gudstjänst i kyrkan.

En kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

Illustration med fyra barn framför ett träd där fyra bilder hängst upp på en grenängda bilder

Kommunikation på flera sätt

Sensus studieförbund och Svenska kyrkan Uppsala stift har tillsammans tagit fram ett material kring hur man kan använda bilder och föremål som förstärkande kommunikation.

Tecknad karta över Uppsala stifts församlingar

Församlingar i Uppsala stift

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

”Första hjälpen vid sorg”

 Ladda ner folder och affisch på de olika språken.

”Första hjälpen vid sorg” innehåller tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer på andra språk