Act Svenska kyrkan i Uppsala stift

Sverige är inte hela världen – utan är en del av hela världen och den världsvida kyrkan.

Flyktingbarn som leker med lego
Foto: Paul Jeffrey/Act/Ikon

Det internationella arbetet är inte något som ”några” på kyrkokansliet eller stiftskansliet gör – det är en del av det arbete vi lokalt är en del av.

Act Svenska kyrkan i Uppsala stift
har som syfte att stödja och främja församlingarnas arbete i det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan.

Vår uppgift är att utbilda, inspirera och stödja församlingarnas internationella grupper, internationella samordnare och internationella ombud i detta. Det är vi som bland annat arrangerar upptaktsträffarna inför julkampanjen respektive fasteaktionen varje år.  

Vi vill tacka för det arbete för Act Svenska kyrkan som görs i ert pastorat/församling genom information, insamling och engagemang!

  • Vi tänker att ni har en lokal internationell grupp bestående av både anställda och ideella/förtroendevald som kan utföra uppdraget.
  • Kanske finns inte gruppen? Tack för att ni för det internationella arbetet och driver frågan vidare tillsammans med förtroendevalda och anställda så att fler får vara med och kan bära det internationella arbetet.
  • Det är flera som frågar efter församlingar/pastorats internationella lokala arbete för att de önskar engagera sig. Syns det internationella engagemanget på er hemsida? Kanske behöver kontaktuppgifterna uppdateras?  

Kontakta Act Svenska kyrkan i Uppsala stift om ni har frågor eller på annat sätt önskar stöd i det lokala internationella arbetet. Kontakt kan tas med den internationella handläggaren eller någon av kontraktsombuden. 

Allt gott i arbetet här och där!

Händer mot himmel. Världskartan är målad på händerna

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.

Världens kurs

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogrammet

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.

Globala arbetsgruppen - Svenska Kyrkans Unga

Solidaritet, rättvisa och klimat! Globala arbetsgruppen är en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper. Vi har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att arbeta med globala rättvisefrågor.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.