Kollekter

I samband med gudstjänster i Svenska kyrkan tas en gåva upp, som kallas kollekt. Då finns det möjlighet att ge ett bidrag till något ändamål som det beslutats att kollekten ska gå till.

Två personer håller i en varukorg och samlar in kollekten.

Kollekter i Uppsala stift 2024

Här hittar du en sammanställning av 2024 års kollekter i Uppsala stift.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Byte av kollektdag

En rikskollekt eller stiftskollekt får flyttas till en annan dag om domkapitlet medger det. Önskar församlingen byta ändamål när det är stifts- eller rikskollekt ska man skicka in en sådan anmälan till domkapitlet i god tid.

Läs mer om byte av kollektdag på Kornet (behörighet krävs)

  Kontaktperson

 • Johanna Knutsson

  Johanna Knutsson

  Uppsala stift

  Avdelningsadministratör Församlingsutveckling

  Mer om Johanna Knutsson

  Avdelningsadministratör Församlingslivets utveckling