Vänrelationer

Uppsala stift har vänskapsavtal med den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Zimbabwe, med Llandaffs stift i Church in Wales och med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Vänavtalen innebär att vi dels har kontakter på stiftsnivå och dels på vänförsamlingsnivå. Vi ber för varandra och har del utbyten i olika frågor. 

I samarbetet med Zimbabwe ingår också utbyte av praktikanter och ekonomiskt stöd via Zimbabwefonden.

1998 undertecknades ett vänavtal mellan ELCZ och Uppsala stift av dåvarande biskoparna Ambros Moyo och Tord Harlin.

Vänkyrka i Zimbabwe

Avtalet mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe och Svenska kyrkan, Uppsala stift upprättades 1998.

Vänkyrka i Polen

Sedan mitten av 90-talet har Uppsala stift ett vänavtal med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen. Avtalet förlängdes senast i oktober 2022 och gäller fram till 2026.

En grupp människor framför kyrkan Margam abbey i Wales

Vänstift i Wales

Uppsala stift ingick under våren 2006 ett vänstiftsavtal med Llandaffs stift i Church in Wales. Avtalet förnyades senast i maj 2022.