Vilka personuppgifter?

En övergripande beskrivning av vilka uppgifter som kan komma i fråga.

Uppsala stift behandlar personuppgifter i de kategorier som beskrivs på sidan Vem ansvarar?. Vanligast är uppgifter om namn, kontaktuppgifter, uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan, anställning eller förtroendeuppdrag och nomineringsgrupps­tillhörighet. Inom domkapitlet och stiftsstyrelsens verksamhet förekommer bl a även uppgifter om familjeförhållanden, hälsa, personliga omdömen etc. För de olika aktiviteter vi arrangerar kan vi också hämta in uppgifter om specialkost i de sammanhang där det serveras någon form av förtäring.