Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tunåsen

Vid Gamla Uppsala kyrka höjer sig Tunåsen över det uppländska landskapet. Den ligger intill fornlämningsområdet Kungshögarna, en av Sveriges allra förnämsta fornminnesplatser.

Bild: Jim Elfström

Tillsammans med fornlämningsområdet har Tunåsen mycket höga kulturhistoriska, geologiska och biologiska värden, samt även mycket höga värden av turism och det rörliga friluftslivet.

Uppsala stift tycker att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Tunåsen

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn ill den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Tunåsen kyrkreservat (pdf)

hitta till tunåsen kyrkreservat

Cirka 14 ha intill Gamla Uppsala kyrka. Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: