Vindkraftsetablering

Här publiceras löpande information om aktuella förfrågningar till Uppsala stift om att arrendera skogsmark förvaltad av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Vindkraftverk i skog mot blå himmel
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förfrågningar om vindkraftsetablering på skogsmark som förvaltas av stiftet och som är certifierad hos FSC® (Forest Stewardship Council) ska presenteras offentligt för att leva upp till reglerna om tidigt samråd innan arrendekontrakt skrivs.

Förfrågan ska innehålla bolagets namn och kontaktuppgifter för synpunkter tillsammans med en detaljerad karta över det förfrågade området. 

Förfrågan från OX2 avseende Dillberget i Ljusdals kommun

OX2 undersöker möjligheten att söka tillstånd för att etablera vindkraft i Ljusdals kommun. Uppsala stift förvaltar fastigheten Ljusdal Storbyn 6:9 som kan beröras av projektet.

Projektet är i ett tidigt stadie och Uppsala stift bjuder in till dialog till berörda parter innan ett nyttjanderätts- och arrendeavtal tecknas. Synpunkter och frågor lämnas helst via e-post eller brev.

Kontaktperson OX2

Pontus Dahl
pontus.dahl@ox2.com

Postadress: OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm

Ladda ner karta projektområdet (pdf)

Publicerat 2023-01-18

FÖRFRÅGAN från Eolus Vind AB AVSEENDE Gräsbäcken 6:2 och Jordåsen 1:3 i Gävle kommun

Eolus Vind AB undersöker i tidig fas möjligheten att söka tillstånd för att etablera vindkraft på fastigheterna Gräsbäcken 6:2 och Jordåsen 1:3 i Gävle kommun.

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev.

Kontakt Eolus Vind AB

Postadress: Eolus Vind AB, Box 95, 282 21 Hässleholm
Telefon: 010-199 88 00

Ladda ner karta projektområdet (pdf)

Publicerat 2021-11-02

Förfrågan från Fred. Olsen Renewables AB avseende åbyn i Gävle kommun

Uppsala Stift förvaltar fastigheterna Åbyn 16:1 & Hamrånge Prästbord 2:1 i Gävle kommun. Just nu undersöker stiftet möjligheten att bygga vindkraft i ett område vid Måssjön, ca 3km sydväst om Hamrångefjärden och ca 8 km nordväst om Trödje. Se bifogad karta.

Området ligger i direkt närhet till E4an och är således till stor del redan påverkat av ljud, samt även utpekat av Gävle kommun som lämpligt för prövning av vindkraft.

Bolaget som avser att söka tillstånd är Fred. Olsen Renewables AB. Projektet är i ett tidigt stadium och Uppsala stift och bolaget bjuder nu in till tidig dialog med berörda. Möjlighet att inkludera angränsande fastigheter i projektet utreds för närvarande, eventuell tidig dialog för dessa kommer då att ske separat. 

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev. 

Kontaktperson Fred. Olsen Renewables AB

Måns Näsman
mans.nasman@fredolsen.com
073 800 34 16

Postadress:
Fred. Olsen Renewables AB, Västra Norrlandsgatan 29,  903 29 Umeå

Ladda ner karta projektområdet (pdf)

Publicerat 2021-11-02

Förfrågan från OX2 avseende Norrberget i Bollnäs kommun

Uppsala stift förvaltar fastigheten Bollnäs Prästbord 1:11 i Bollnäs kommun. Just nu undersöker stiftet möjligheten att bygga vindkraft i ett område vid Holmbo ca 3,5 km Ö Gruvberget, ca 600 meter söder om sjön Fansen i norr och ca 1 km norr om Katrinebergsvägen i söder, markerat med rött på kartan. 

Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är OX2 som driver projektet om ett antal vindkraftverk på stiftets mark. 

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev. 

Kontaktperson OX2

Kristina Jämting
kristina.jamting@ox2.com
070 392 99 77

Postadress:
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm

Ladda ner karta projektområdet (pdf)
Läs mer om projekt Norrberget på OX2:s webbplats 

Publicerat 2021-01-19

Renewable Sweden AB (RWE) har dragit tillbaka sin förfrågan avseende Gillerberget i Ljusdals kommun 

Förfrågan från RWE publicerades ursprungligen 2021-01-19