Vindkraftsetablering

Uppsala stift har tagit emot förfrågningar om att arrendera skogsmark förvaltad av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Vindkraftverk i skog mot blå himmel
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förfrågningar om vindkraftsetablering på skogsmark som ägs av stiftet och som är certifierad hos FSC® (Forest Stewardship Council) ska presenteras offentligt för att leva upp till reglerna om tidigt samråd innan arrendekontrakt skrivs.

Förfrågan ska innehålla bolagets namn och kontaktuppgifter för synpunkter tillsammans med en detaljerad karta över det förfrågade området.  

Förfrågan från OX2 avseende Norrberget i Bollnäs kommun

Uppsala stift äger fastigheten Bollnäs Prästbord 1:11 i Bollnäs kommun. Just nu undersöker stiftet möjligheten att bygga vindkraft i ett område vid Holmbo ca 3,5 km Ö Gruvberget, ca 600 meter söder om sjön Fansen i norr och ca 1 km norr om Katrinebergsvägen i söder, markerat med rött på kartan. 

Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är OX2 som driver projektet om ett antal vindkraftverk på stiftets mark. 

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev. 

Klicka på kartan för större bild

Kontaktperson OX2

Kristina Jämting
kristina.jamting@ox2.com
+46 703 92 99 77

Postadress:
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm

Ladda ner karta projektområde Norrberget (pdf)
Läs mer om projekt Norrberget på OX2:s webbplats 

Förfrågan från RWE avseende Gillerberget i Ljusdals kommun

Uppsala stift äger fastigheten Ljusdal Prästgården 1:1 i Ljusdals kommun. Just nu undersöker stiftet möjligheten att bygga vindkraft i ett område ca 10 km Norr om Ljusdal, markerat med rött på kartan. 

Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är RWE, Renewable Sweden AB, som driver projektet om ett antal vindkraftverk på stiftets mark.

Klicka på kartan för större bild

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev.

Kontaktperson RWE

Anne Frandsen
anne.frandsen@rwe.com
0702-01 22 28

Postadress:
RWE Renewable Sweden AB, Box 388, 201 23 Malmö

Ladda ner karta projektområde Gillerberget (pdf)
Läs mer om RWE på deras publika webbplats

Kontaktperson Uppsala stift

Helena Eld

Uppsala stift

Chef Team Egendom

Mer om Helena Eld

Chef Team Egendom