Foto: CC0_Pixabay

Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stift delar varje år ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling med anknytning till stiftet som arbetar för hållbar utveckling.

Biskop Karin och mottagarna av Uppsala stifts miljöpris 2022

Miljöpriset 2022 gick till Uppsala pastorat

Uppsala stifts miljöpris 2022 går till Uppsala pastorat för deras miljöarbete på sina kyrkogårdar, med följande motivering: "Uppsala pastorats arbete på kyrkogårdarna sker på ett genomtänkt sätt och utifrån många aspekter av miljöfrågorna. Alltifrån att installera solenergi och att ta vara på överskottsvärme från krematoriet till att återanvända gravstenar och att ha egna snittblommor, buskar och växter." Priset delades ut vid stiftsfullmäktiges sammanträde den 24 november.

En dag för miljön

I september 2022 bjöds alla de som har fått Uppsala stifts miljöpris sedan starten 1993 in till en träff. Uppslutningen var god och bland programpunkterna märktes ett föredrag av ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. För den som inte hade möjlighet att komma till Uppsala finns nu möjlighet att ta del av föredraget här.

Gränby 4H gård får Uppsala stifts miljöpris 2021

Gränby 4H gård välkomnar barn i åldrarna 4–8 år till kretsloppsbesök där de genom praktiska övningar får lära sig om vårt kretslopp.

Kolonilotter får Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stifts miljöpris 2020 går till kolonilotterna i Österbybruk. Prissumman är 20 000 kr och delades ut på stiftsfullmäktiges digitala sammanträde den 19 november.

Ylwa och Kjell Sjelin får miljöpris

Uppsala stifts miljöpris 2019 ges till lantbrukarna Ylwa och Kjell Sjelin, Vattholma. Prissumman är 20 000 kronor och pdelas ut vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Uppsala den 14 november, klockan 12.30 i Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71.

Uppsala stifts miljöpri

Miljöpristagare i Uppsala stift

Uppsala stift miljöpris har funnits sedan 1993. Här finns alla pristagarna.