Foto: CC0_Pixabay

Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stift delar varje år ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling med anknytning till stiftet som arbetar för hållbar utveckling.

Uppsala stifts miljöpris 2023

Årets miljöpris går till Lars Stenström i Älvkarleby-Skutskärs församling för arbetet i församlingen med att sänka användandet av fossila bränslen och minska energiförbrukningen.

En dag för miljön

I september 2022 bjöds alla de som har fått Uppsala stifts miljöpris sedan starten 1993 in till en träff. Uppslutningen var god och bland programpunkterna märktes ett föredrag av ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. För den som inte hade möjlighet att komma till Uppsala finns nu möjlighet att ta del av föredraget här.

Prisat miljöarbete

Uppsala kyrkogårdar har tilldelats Uppsala stifts miljöpris 2022 för att på ett genomtänkt sätt arbeta med miljöfrågor. Här kan du läsa hela motiveringen och se bilder från prisutdelningen.

Gränby 4H gård får Uppsala stifts miljöpris 2021

Gränby 4H gård välkomnar barn i åldrarna 4–8 år till kretsloppsbesök där de genom praktiska övningar får lära sig om vårt kretslopp.

Kolonilotter får Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stifts miljöpris 2020 går till kolonilotterna i Österbybruk. Prissumman är 20 000 kr och delades ut på stiftsfullmäktiges digitala sammanträde den 19 november.

Ylwa och Kjell Sjelin får miljöpris

Uppsala stifts miljöpris 2019 ges till lantbrukarna Ylwa och Kjell Sjelin, Vattholma. Prissumman är 20 000 kronor och pdelas ut vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Uppsala den 14 november, klockan 12.30 i Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71.

Uppsala stifts miljöpri

Miljöpristagare i Uppsala stift

Uppsala stift miljöpris har funnits sedan 1993. Här finns alla pristagarna.