Böcker och publikationer

Under sin tid som biskop har Karin skrivit "På kammarn - andlig återhämtning med biskop Karin" och "Andlig boning åt Gud" med Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Kristus förkunnar vi 

I augusti släppted biskop Karins bok Kristus förkunnar vi – så motverkas kyrkans inre sekularisering.  Boken finns att beställa på Argument förlags hemsida.

 

Andlig boning åt gud 

Paulus skriver till de kristna i Efesos att de är »en andlig boning åt Gud«, och den beskrivningen gäller även oss. Vi är inte tomma och ihåliga, vi är ett heligt tempel där Gud lever och verkar. Till vår hjälp har vi den heliga anden. Det är utgångspunkten för denna reflektionsbok av Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, och kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. 

Boken innehåller bibeltexter, böner, reflektioner och frågor för begrundan. Materialet är tänkt att användas under åtta stilla dagar. Fyra av dagarna är uppbyggda kring betraktelser och fyra av dagarna är uppbyggda kring dialog mellan biskop Anders och biskop Karin. 

Boken kan användas för andlig fördjupning i grupp eller på egen hand. Den kan användas när som helst under året, men med Anden som brännpunkt känns den särskilt aktuell i pingsttid.

Läs mer på Argument förlags hemsida 

På kammarn- andlig återhämtning med biskop Karin 

I varje ögonblick finns det möjlighet till andlig återhämtning. Var och en av oss har en inre bönekammare som ligger precis där vi befinner oss. Den är öppen dygnet runt.

Med enkla och vardagsnära övningar visar biskop Karin Johannesson hur vi alla kan hålla hjärtats samtal med Kristus levande. Texterna i På kammarn  är lika många som veckorna under ett år.

Varje avsnitt finns också inspelat i ett filmklipp som nås enkelt via en QR-kod.

Läs mer på Argument förlags hemsida 

 

Publikationer – utdrag

Skönlitterära och populärvetenskapliga böcker

 • Andlig boning åt Gud, Anders Arborelius och Karin Johannesson, Varberg: Argument förlag, 2022
 • På kammarn - Andlig återhämtning med biskop Karin, Varberg: Argument förlag, 2020
 • Thérèse och Martin. Karmel och reformationen i nytt ljus, Skellefteå: Artos & Norma, 2018.
 • Reformation i fem rum, Stockholm: Verbum, 2016.
 • OSA – tankar om livet. Mejlsamtal mellan biskopen Esbjörn Hagberg och religionsfilosofen
  Karin Johannesson, Karlstad: Karlstads stift, 2009.
 • Till alla som tycker att livet är en öken, Stockholm: Verbum, 2001.

Vetenskapliga böcker (monografier)

 • Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. (Forskning för kyrkan, vol. 21.)
  Stockholm: Verbum, 2014.
 • God pro Nobis. On Non-Metaphysical Realism and the Philosophy of Religion. (Studies in
  Philosophical Theology, vol. 37.) Leuven: Peeters, 2007.
 • Gud för oss. Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins
  uppgift och natur, Stockholm: Thales, 2002.

Vetenskapliga artiklar

 • ”Confessio Augustana artikel 18-19” (föredrag vid symposium om ny utgåva av Augsburgska
  bekännelsen, Johannelunds teologiska högskola, maj 2017, under utgivning i Johannelunds
  teologiska skriftserie Ingång)
 • ”The Holy Spirit and Lutheran Spirituality in the 21st Century”, Seminary Ridge Review,
  Gettysburg, 2016, s 1-15.
 • ”Lutheran Spiritual Theology in a Post-Christian Society”, Justification in a Post-Christian
  Society. (Church of Sweden Research Series, vol. 8.) Carl-Henric Grenholm, Göran Gunner
  (red.), Euston: Pickwick Publications, 2014, s. 121-136.
 • ”Non-Metaphysical Realism. A Dummett-Inspired Implementation of Putnam’s Internal
  Realism”, European Journal for Philosophy of Religion, 2014, nr. 1, s. 3-18.
 • ”Concept of God in Contemporary Philosophy of Religion”, Encyclopedia of Sciences and
  Religions, Anne L. C. Runehov, Lluis Oviedo (red.), Dordrecht : Springer Netherlands, 2013,
  s. 449-457.
 • ”Påståenden, religion och vetenskap”, Moståndets möjligheter. Filosofiska repliker till
  Eberhard Hermann (festkrift), Lena Edlund, Olof Franck, Karin Johannesson, Mikael
  Stenmark (red.), Skellefteå: Artos & Norma, 2011, s. 73-108.
 • ”Brudar och kosmonauter. Tro, gudstjänst och vardagsliv i Svenska kyrkans
  konfirmandverksamhet”, Gudstjänst och vardag. (Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv, vol. 84.)
  Stephan Borgehammar (red.), Skellefteå: Artos & Norma, 2009, s. 109-134.
 • ”Konfessionell religionsvetenskap – vad är det?”, Kritiskt tänkande i religionsvetenskapen,
  Mattias Martinson, Ulf Jonsson och Lina Sjöberg (red.), Nora: Nya Doxa, 2009, s. 51-67.
 • ”Att tala sanning som predikant”, Religion och existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i
  Uppsala, Mattias Martinson (red.), Uppsala: Universitetstryckeriet, 2008, s. 57-68.
 • ”Vad kännetecknar lutherskt spiritualitet?”, På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar
  2007. (Forskning för kyrkan, vol. 8.) Anne-Louise Eriksson (red.), Stockholm: Verbum, 2008,
  s. 383-294.
 • ”Kön och bön”, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2008, nr 3, s. 108-121.
 • ”’Anything goes’ – utom det politiskt inkorrekta?”, När religiösa texter blir besvärliga.
  Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademin 15-16 maj 2006. (Konferenser vol. 64.) Lars
  Hartman (red.), Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets akademien, 2007, s.
  87-98.
 • ”Första, andra, tredje? Om risken för vetenskaplig stagnation”, Var, hur och varför?
  Reflektioner om bibelvetenskap (festskrift till Inger Ljung). (Uppsala Studies in Faiths and
  Ideologies, vol. 17.) Lars Hartman, Lina Sjöberg, Mikael Sjöberg (red.), Uppsala: Acta
  Universitatis Upsaliensis, 2006, s. 203-210.
 • ”Inklusivitet och metaforer – Förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan”, Makt och
  religion i könsskilda världar. (Religio, vol. 57.) Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina
  Stenqvist (red.), Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund, 2003, s. 35-57.

Urval av debatt och reflexion med teologisk tematik 

 • ”Thérése och Luther”, Signum, 2018, nr 6, s. 21-26.
 • ”Den billiga nåden som dyrköpt erfarenhet”, Nåd och åter nåd – en skrift för gemensamt
  delande, Uppsala stift, Uppsala, 2018, s. 38–52.
 • ”Edith och Auguste. Ansvarstagande och medlidande i judisk och kristen tradition”,
  Dagboken med kyrkoalmanacka 2017- 2018, Stockholm: Verbum, 2017, s. 49-51.
 • ”Luften är fri. Om akademi, teologi och kyrka”, Ingång. Johannelunds teologiska skriftserie,
  2013, nr. 1-2, s. 15-25.
 • ”Mellan himmel och helvete”, Svensk kyrkotidning, 2013, nr. 10, s. 200-204.
  ”Re-treat – om bindestreckets betydelse”, Mellanrum. Årsbok för kristen humanism och
  samhällssyn, 2009, s. 117-122.
 • ”Vi behöver luthersk spiritualitet”, Svensk Kyrkotidning, 2009, nr. 11-12, s. 153-155.
 • ”Sju skäl till min reservation i läronämnden”, Svenska Kyrkans tidning, 2009.
 • ”Guds tjänst var dag – om Alsike kloster”, Karlstads stiftsbok, 2007, s. 107-113.
 • ”Hjärtats tysta bekännelse”, Svensk Kyrkotidning, 2007, nr. 27-28, s. 339-342.
 • Utmaning (Johannesson red.). Artikelsamling, präst- och diakonmötet i Karlstads stift 2006.
  (Jag har, i egenskap av redaktör, skrivit inledningen.) Karlstad: Karlstads stift, 2006.
 • Närvaro (Johannesson, red.). Artikelsamling, präst- och diakonmötet i Karlstads stift 2006.
  (Jag har, i egenskap av redaktör, skrivit inledningen.) Karlstad: Karlstads stift, 2006.
 • ”Änglavingar, frisbee och en filt. Om präst- och diakonmötesprocessen”, Karlstads stiftsbok, 2005, s. 116-120.
 • ”Guds tidlöshet – och människors”, Karlstads stiftsbok, 2003, s. 28-34.
 • ”Jag är inte rädd än, men jag är bekymrad”, Svensk Kyrkotidning, 2002, nr. 17, s. 203-206.
 • ”Utropstecken i marginalen”, Svensk Bokhandel, 2001, nr. 11, s. 26.
 • ”Inte tillräckligt inklusivt”, Svensk Kyrkotidning, 2001, nr. 16, s. 188-194.
 • ”Vad vill katolska kyrkan ha av oss?”, Svenska Kyrkans tidning, 2000, nr. 39, s. 12.
 • ”Originella kvinnor i original”, Karlstads stiftsbok, 2000, s. 24-32.
 • ”Gud och det mänskliga förnuftet”, Svensk Kyrkotidning, 2000, nr. 19, s. 211.
 • ”Hedenius teorier i nytt ljus”, Smålandsposten, 17 december 1999.
 • ”När Hedenius utmanades”, Nya Wermlandstidningen, 19 augusti 1999.
 • ”Drömmen om en alba som passar”, Vår Lösen, 1996, nr. 8, s. 604-605.
 • ”Wikström och sanningen”, Svensk Kyrkotidning, 1995, nr. 20-21, s. 220-221.
 • ”Ödesdigert missförstånd”, Svensk Kyrkotidning, 1994, nr. 20, s. 217.
 • ”Möte med den koptiska kyrkan”, Karlstads stiftsbok, 1994, s. 149-157.
 • ”Spela inte ut de vigda mot de valda”, Nya Wermlandstidningen, 15 oktober 1994.
 • ”Nu könskvoteras manliga biskopar”, Svenska Kyrkans tidning, 1992, nr. 26-27, s. 27

Läromedel och studiematerial

 • ”Konsekvensprövning”, Filosofiska metoder i praktiken, Stenmark, Mikael, Johannesson,
  Karin, Jonbäck, Francis, Zackariasson, Ulf (red.), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis,
  Uppsala Studies in Philosophy of Religion, vol. 5, 2018, s. 65-83.
 • ”Filosofiska är vi allihopa”, Religionsfilosofisk introduktion. Existens och samhälle, Catharina
  Stenqvist, Eberhard Herrmann (red.), Verbum, 2010, s. 67-79.
 • ”Mötet med den enskilda konfirmanden”, Dela liv. Inspiration och fördjupning i
  konfirmandarbetet, Verbum, 2008, s. 114-116.
 • På väg. En samtalsguide till biskop Esbjörn Hagbergs herdabrev Leva i försoning. Om vårt
  gemensamma uppdrag i en provisorisk värld (Libris 2006), SENSUS och Karlstads stift,
  2007.
 • ”’Crucio!’ – Om Harry Potter och den kristna tron”, Konfirmandhandbok III, Sören Dalevi
  (red.), Verbum, 2005, s. 12-34.
 • ”Att prata med Gud ibland – om bön i konfirmandarbetet”, Konfirmandhandbok I, Sören
  Dalevi (red.), Verbum, 2003, s. 206-219.
 • ”Sedd och efterfrågad – om enskilda samtal i konfirmandarbetet”, Konfirmandhandbok I,
  Sören Dalevi (red.), Verbum, 2003, s. 12-75.
 • ”Gud”, Unga filosofer, Olof Franck (red.), Natur och Kultur, 2002, s. 165-178.
 • I mig själv. Ett självgranskningsmaterial. (I samarbete med Mikael Svenningsson, Marie
  Kilhed och Sören Dalevi.) Svenska kyrkan, EFS, Svenska Kyrkans Unga, SKS, 2000.

Recensioner

 • ”Den inre erfarenheten”. (Recension av Thomas Merton: Den inre erfarenheten. Anteckningar
  om kontemplation, Cordia, 2007.) Svensk Kyrkotidning, 2008, nr. 1-2, s. 12-13.
 • ”Gustaf Fröding och kärleken”. (Recension av Johan Cullberg: Gustaf Fröding och kärleken.
  En psykologisk och psykiatrisk studie, Natur och Kultur, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2005,
  nr. 1-2, s. 16-17.
 • ”Teologi i pocketformat”. (Samlingsrecension av Christopher Meakin: Närvaro – att göra hela
  livet andligt, Magnus Lidbeck: Lyhördhet, Per Erik Persson: Gemenskap – att vara kyrka i
  Svenska kyrkan, Jesper Svartvik: Ordet – att bli skickliga växlare, samtliga titlar utgivna av
  Verbum, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2005, nr. 25-26, s. 334-335.
 • ”Penelopes väv & Guds återkomst”. (Recension av Mats Rosengren, Ola Sigurdson red.:
  Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi, Glänta produktion, 2003 och Jayne
  Svenungsson: Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Glänta
  produktion, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2004, nr. 50-51, s. 697-699.
 • ”The Religious”. (Recension av John D. Caputo, red.: The Religious, Blackwell Readings in
  Continental Philosophy, 2002.) Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2003, nr. 2, s. 110-111.
 • ”Kallelsen i blickpunkten”. (Recension av Cecilia Nahnfeldt: Genom nålens öga – synsätt på
  kallelse, Verbum, 2001.) Svensk Kyrkotidning, 2002, nr. 36, s. 420-421.
 • ”A Short Course in the Philosophy of Religion”. (Recension av George Pattison: A Short
  Course in the Philosophy of Religion, SCM Press, 2001.) Svensk Teologisk Kvartalskrift,
  2002, nr. 2, s. 94-95.
 • ”Spiritualitet - Andligt liv”. (Recension av Anders Arborelius: Spiritualitet - Andligt liv,
  Karmeliterna, 1999.) Svensk Kyrkotidning, 2001, nr. 3-4, s. 33-34.
 • ”Att definiera tro och förnuft”. (Recension av Luigi Giusanni: The Religious Sense, McGill
  Queens University Press, 1998.) Signum, 2000, nr. 7, s. 60-62.
 • ”Förnuft och religiös tro”. (Recension av Michael Peterson m.fl.: Förnuft och religiös tro. En
  inledning till religionsfilosofin, Nya Doxa, 1997.) Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2000, nr. 3,
  s. 165-166.
 • ”Vart är Svenska kyrkan på väg?”. (Recension av Folke T. Olofsson: Vart är Svenska kyrkan
  på väg?, Verbum, 1995.) Svensk Kyrkotidning, 1995, nr. 41-42, s. 464-465.