Mer om biskop Karin

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen 3 mars 2019. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Karin Johannesson föddes 1970 i Filipstad. Mellan 1989 och 2010 var Karin prästkandidat för Karlstads stift. 

I juni 2010 blev Karin präst för Karlstads stift och tjänstgjorde först som pastorsadjunkt i Hagfors-Gustav Adolfs församling, Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift. Mellan 2013 och 2016 arbetade Karin som komminister i Övre Älvdals församling.

Urval av tidigare tjänster och uppdrag

1990-2003 Veniat i Karlstads stift.
1994 Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet.
1996 Filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

1995 Antogs till forskarutbildningen i religionsfilosofi.
1998-1999 Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga på stiftskansliet i Karlstad.
2002 Disputerade på en avhandling om förhållandet mellan vårt språk och Guds verklighet, vilket gav henne en teologie doktorsexamen vid Uppsala universitet samma år.
2002 Doktorandtjänst vid Teologiska institutionen i Uppsala.
2002 Vikarierande (teologisk) biskopssekreterare vid stiftskansliet i Karlstad. 
2003 - nutid Lektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala.
2004 och 2006 Projektledare vid stiftskansliet i Karlstad. Projektet handlade om att initiera och underhålla en teologisk reflektionsprocess inför präst- och diakonmötet 2006.
2015 Antagen som docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.
2016-2019 Uppdrag att vara studierektor med pedagogisk inriktning på 50 % vid teologiska institutionen i Uppsala.

Karin har föreläst regelbundet i olika kyrkliga sammanhang (på församlingsnivå, kontraktsnivå, stiftsnivå och nationell nivå). Konfirmandverksamhet, Luthers teologi, andlighet/spiritualitet, helgon (särskilt Karmels
helgon) samt goda former för samtal om livsfrågor och framtiden är några av ämnena där Karin har anlitats.
Karin var ordförande i Teologiska föreningen i Uppsala mellan 2008 och 2010.  
Karin är ledamot i Svenska kyrkans läronämnd (invald 2006) samt ledamot i Fjellstedtska skolans styrelse (invald 2008).

Publikationer – utdrag

Skönlitterära och populärvetenskapliga böcker

 • Thérèse och Martin. Karmel och reformationen i nytt ljus, Skellefteå: Artos & Norma, 2018.
 • Reformation i fem rum, Stockholm: Verbum, 2016.
 • OSA – tankar om livet. Mejlsamtal mellan biskopen Esbjörn Hagberg och religionsfilosofen
  Karin Johannesson, Karlstad: Karlstads stift, 2009.
 • Till alla som tycker att livet är en öken, Stockholm: Verbum, 2001.

Vetenskapliga böcker (monografier)

 • Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. (Forskning för kyrkan, vol. 21.)
  Stockholm: Verbum, 2014.
 • God pro Nobis. On Non-Metaphysical Realism and the Philosophy of Religion. (Studies in
  Philosophical Theology, vol. 37.) Leuven: Peeters, 2007.
 • Gud för oss. Om den non-metafysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins
  uppgift och natur, Stockholm: Thales, 2002.

Vetenskapliga artiklar

 • ”Confessio Augustana artikel 18-19” (föredrag vid symposium om ny utgåva av Augsburgska
  bekännelsen, Johannelunds teologiska högskola, maj 2017, under utgivning i Johannelunds
  teologiska skriftserie Ingång)
 • ”The Holy Spirit and Lutheran Spirituality in the 21st Century”, Seminary Ridge Review,
  Gettysburg, 2016, s 1-15.
 • ”Lutheran Spiritual Theology in a Post-Christian Society”, Justification in a Post-Christian
  Society. (Church of Sweden Research Series, vol. 8.) Carl-Henric Grenholm, Göran Gunner
  (red.), Euston: Pickwick Publications, 2014, s. 121-136.
 • ”Non-Metaphysical Realism. A Dummett-Inspired Implementation of Putnam’s Internal
  Realism”, European Journal for Philosophy of Religion, 2014, nr. 1, s. 3-18.
 • ”Concept of God in Contemporary Philosophy of Religion”, Encyclopedia of Sciences and
  Religions, Anne L. C. Runehov, Lluis Oviedo (red.), Dordrecht : Springer Netherlands, 2013,
  s. 449-457.
 • ”Påståenden, religion och vetenskap”, Moståndets möjligheter. Filosofiska repliker till
  Eberhard Hermann (festkrift), Lena Edlund, Olof Franck, Karin Johannesson, Mikael
  Stenmark (red.), Skellefteå: Artos & Norma, 2011, s. 73-108.
 • ”Brudar och kosmonauter. Tro, gudstjänst och vardagsliv i Svenska kyrkans
  konfirmandverksamhet”, Gudstjänst och vardag. (Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv, vol. 84.)
  Stephan Borgehammar (red.), Skellefteå: Artos & Norma, 2009, s. 109-134.
 • ”Konfessionell religionsvetenskap – vad är det?”, Kritiskt tänkande i religionsvetenskapen,
  Mattias Martinson, Ulf Jonsson och Lina Sjöberg (red.), Nora: Nya Doxa, 2009, s. 51-67.
 • ”Att tala sanning som predikant”, Religion och existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i
  Uppsala, Mattias Martinson (red.), Uppsala: Universitetstryckeriet, 2008, s. 57-68.
 • ”Vad kännetecknar lutherskt spiritualitet?”, På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar
  2007. (Forskning för kyrkan, vol. 8.) Anne-Louise Eriksson (red.), Stockholm: Verbum, 2008,
  s. 383-294.
 • ”Kön och bön”, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2008, nr 3, s. 108-121.
 • ”’Anything goes’ – utom det politiskt inkorrekta?”, När religiösa texter blir besvärliga.
  Föredrag vid ett symposium i Vitterhetsakademin 15-16 maj 2006. (Konferenser vol. 64.) Lars
  Hartman (red.), Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets akademien, 2007, s.
  87-98.
 • ”Första, andra, tredje? Om risken för vetenskaplig stagnation”, Var, hur och varför?
  Reflektioner om bibelvetenskap (festskrift till Inger Ljung). (Uppsala Studies in Faiths and
  Ideologies, vol. 17.) Lars Hartman, Lina Sjöberg, Mikael Sjöberg (red.), Uppsala: Acta
  Universitatis Upsaliensis, 2006, s. 203-210.
 • ”Inklusivitet och metaforer – Förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan”, Makt och
  religion i könsskilda världar. (Religio, vol. 57.) Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina
  Stenqvist (red.), Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund, 2003, s. 35-57.

Urval av debatt och reflexion med teologisk tematik 

 • ”Thérése och Luther”, Signum, 2018, nr 6, s. 21-26.
 • ”Den billiga nåden som dyrköpt erfarenhet”, Nåd och åter nåd – en skrift för gemensamt
  delande, Uppsala stift, Uppsala, 2018, s. 38–52.
 • ”Edith och Auguste. Ansvarstagande och medlidande i judisk och kristen tradition”,
  Dagboken med kyrkoalmanacka 2017- 2018, Stockholm: Verbum, 2017, s. 49-51.
 • ”Luften är fri. Om akademi, teologi och kyrka”, Ingång. Johannelunds teologiska skriftserie,
  2013, nr. 1-2, s. 15-25.
 • ”Mellan himmel och helvete”, Svensk kyrkotidning, 2013, nr. 10, s. 200-204.
  ”Re-treat – om bindestreckets betydelse”, Mellanrum. Årsbok för kristen humanism och
  samhällssyn, 2009, s. 117-122.
 • ”Vi behöver luthersk spiritualitet”, Svensk Kyrkotidning, 2009, nr. 11-12, s. 153-155.
 • ”Sju skäl till min reservation i läronämnden”, Svenska Kyrkans tidning, 2009.
 • ”Guds tjänst var dag – om Alsike kloster”, Karlstads stiftsbok, 2007, s. 107-113.
 • ”Hjärtats tysta bekännelse”, Svensk Kyrkotidning, 2007, nr. 27-28, s. 339-342.
 • Utmaning (Johannesson red.). Artikelsamling, präst- och diakonmötet i Karlstads stift 2006.
  (Jag har, i egenskap av redaktör, skrivit inledningen.) Karlstad: Karlstads stift, 2006.
 • Närvaro (Johannesson, red.). Artikelsamling, präst- och diakonmötet i Karlstads stift 2006.
  (Jag har, i egenskap av redaktör, skrivit inledningen.) Karlstad: Karlstads stift, 2006.
 • ”Änglavingar, frisbee och en filt. Om präst- och diakonmötesprocessen”, Karlstads stiftsbok, 2005, s. 116-120.
 • ”Guds tidlöshet – och människors”, Karlstads stiftsbok, 2003, s. 28-34.
 • ”Jag är inte rädd än, men jag är bekymrad”, Svensk Kyrkotidning, 2002, nr. 17, s. 203-206.
 • ”Utropstecken i marginalen”, Svensk Bokhandel, 2001, nr. 11, s. 26.
 • ”Inte tillräckligt inklusivt”, Svensk Kyrkotidning, 2001, nr. 16, s. 188-194.
 • ”Vad vill katolska kyrkan ha av oss?”, Svenska Kyrkans tidning, 2000, nr. 39, s. 12.
 • ”Originella kvinnor i original”, Karlstads stiftsbok, 2000, s. 24-32.
 • ”Gud och det mänskliga förnuftet”, Svensk Kyrkotidning, 2000, nr. 19, s. 211.
 • ”Hedenius teorier i nytt ljus”, Smålandsposten, 17 december 1999.
 • ”När Hedenius utmanades”, Nya Wermlandstidningen, 19 augusti 1999.
 • ”Drömmen om en alba som passar”, Vår Lösen, 1996, nr. 8, s. 604-605.
 • ”Wikström och sanningen”, Svensk Kyrkotidning, 1995, nr. 20-21, s. 220-221.
 • ”Ödesdigert missförstånd”, Svensk Kyrkotidning, 1994, nr. 20, s. 217.
 • ”Möte med den koptiska kyrkan”, Karlstads stiftsbok, 1994, s. 149-157.
 • ”Spela inte ut de vigda mot de valda”, Nya Wermlandstidningen, 15 oktober 1994.
 • ”Nu könskvoteras manliga biskopar”, Svenska Kyrkans tidning, 1992, nr. 26-27, s. 27

Läromedel och studiematerial

 • ”Konsekvensprövning”, Filosofiska metoder i praktiken, Stenmark, Mikael, Johannesson,
  Karin, Jonbäck, Francis, Zackariasson, Ulf (red.), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis,
  Uppsala Studies in Philosophy of Religion, vol. 5, 2018, s. 65-83.
 • ”Filosofiska är vi allihopa”, Religionsfilosofisk introduktion. Existens och samhälle, Catharina
  Stenqvist, Eberhard Herrmann (red.), Verbum, 2010, s. 67-79.
 • ”Mötet med den enskilda konfirmanden”, Dela liv. Inspiration och fördjupning i
  konfirmandarbetet, Verbum, 2008, s. 114-116.
 • På väg. En samtalsguide till biskop Esbjörn Hagbergs herdabrev Leva i försoning. Om vårt
  gemensamma uppdrag i en provisorisk värld (Libris 2006), SENSUS och Karlstads stift,
  2007.
 • ”’Crucio!’ – Om Harry Potter och den kristna tron”, Konfirmandhandbok III, Sören Dalevi
  (red.), Verbum, 2005, s. 12-34.
 • ”Att prata med Gud ibland – om bön i konfirmandarbetet”, Konfirmandhandbok I, Sören
  Dalevi (red.), Verbum, 2003, s. 206-219.
 • ”Sedd och efterfrågad – om enskilda samtal i konfirmandarbetet”, Konfirmandhandbok I,
  Sören Dalevi (red.), Verbum, 2003, s. 12-75.
 • ”Gud”, Unga filosofer, Olof Franck (red.), Natur och Kultur, 2002, s. 165-178.
 • I mig själv. Ett självgranskningsmaterial. (I samarbete med Mikael Svenningsson, Marie
  Kilhed och Sören Dalevi.) Svenska kyrkan, EFS, Svenska Kyrkans Unga, SKS, 2000.

Recensioner

 • ”Den inre erfarenheten”. (Recension av Thomas Merton: Den inre erfarenheten. Anteckningar
  om kontemplation, Cordia, 2007.) Svensk Kyrkotidning, 2008, nr. 1-2, s. 12-13.
 • ”Gustaf Fröding och kärleken”. (Recension av Johan Cullberg: Gustaf Fröding och kärleken.
  En psykologisk och psykiatrisk studie, Natur och Kultur, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2005,
  nr. 1-2, s. 16-17.
 • ”Teologi i pocketformat”. (Samlingsrecension av Christopher Meakin: Närvaro – att göra hela
  livet andligt, Magnus Lidbeck: Lyhördhet, Per Erik Persson: Gemenskap – att vara kyrka i
  Svenska kyrkan, Jesper Svartvik: Ordet – att bli skickliga växlare, samtliga titlar utgivna av
  Verbum, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2005, nr. 25-26, s. 334-335.
 • ”Penelopes väv & Guds återkomst”. (Recension av Mats Rosengren, Ola Sigurdson red.:
  Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk pathologi, Glänta produktion, 2003 och Jayne
  Svenungsson: Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Glänta
  produktion, 2004.) Svensk Kyrkotidning, 2004, nr. 50-51, s. 697-699.
 • ”The Religious”. (Recension av John D. Caputo, red.: The Religious, Blackwell Readings in
  Continental Philosophy, 2002.) Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2003, nr. 2, s. 110-111.
 • ”Kallelsen i blickpunkten”. (Recension av Cecilia Nahnfeldt: Genom nålens öga – synsätt på
  kallelse, Verbum, 2001.) Svensk Kyrkotidning, 2002, nr. 36, s. 420-421.
 • ”A Short Course in the Philosophy of Religion”. (Recension av George Pattison: A Short
  Course in the Philosophy of Religion, SCM Press, 2001.) Svensk Teologisk Kvartalskrift,
  2002, nr. 2, s. 94-95.
 • ”Spiritualitet - Andligt liv”. (Recension av Anders Arborelius: Spiritualitet - Andligt liv,
  Karmeliterna, 1999.) Svensk Kyrkotidning, 2001, nr. 3-4, s. 33-34.
 • ”Att definiera tro och förnuft”. (Recension av Luigi Giusanni: The Religious Sense, McGill
  Queens University Press, 1998.) Signum, 2000, nr. 7, s. 60-62.
 • ”Förnuft och religiös tro”. (Recension av Michael Peterson m.fl.: Förnuft och religiös tro. En
  inledning till religionsfilosofin, Nya Doxa, 1997.) Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2000, nr. 3,
  s. 165-166.
 • ”Vart är Svenska kyrkan på väg?”. (Recension av Folke T. Olofsson: Vart är Svenska kyrkan
  på väg?, Verbum, 1995.) Svensk Kyrkotidning, 1995, nr. 41-42, s. 464-465.