Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakon

Diakonens uppgifter i Svenska kyrkan är många och varierade. Du har del i att leda det diakonala arbetet i ditt sammanhang, och möter människor i utsatta livssituationer. Du samverkar också med andra lokala aktörer och bygger nätverk i syfte att stärka människors rätt till värdiga livsvillkor.

Som diakon leder och organiserar du det diakonala arbetet och engagemanget i församlingen. Arbetet innebär att skapa mötesplatser där människor kan bli del av ett sammanhang, finna gemenskap och bygga nätverk. Det handlar om att möta människor i utsatta situationer, att stötta genom enskilda samtal, gruppverksamhet och andra insatser.

En viktig arbetsuppgift för dig som diakon är att i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället, bidra till att bevaka och stärka människors rätt till värdiga livsvillkor. Det kan handla om utsatthet hos barn och ungdomar, om äldres livskvalitet, om att förebygga psykisk ohälsa, ensamhet och isolering. Arbetets innehåll varierar utifrån hur de diakonala behoven och resurserna ser ut i den församling där du arbetar.

Behörighet

För att bli diakon krävs en fackutbildning (kandidatexamen) från högskola eller universitet omfattande 180 hp. Inom ramen för denna ska huvudområdet, minst 90 hp, finnas inom det karitativa området: socialt arbete, vård- omvårdnads- eller hälsovetenskap eller psykologi/socialpsykologi. Du kan också ha en yrkesutbildning om minst 180 hp som där något av de karitativa ämnena ingår: Socionom, sjuksköterska, socialpedagog, arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast, hälsopedagog, omsorgspedagog eller psykolog. Mer om detta kan du läsa om genom att besöka hemsidan för Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Där kan du se vilka fackutbildningar och ämnen som ger den behörighet som krävs för att söka in till pastoralteologiskt slutåret för att bli diakon. Information om innehållet i respektive fackutbildning, samt om möjligheten att kombinera olika kurser för att få ut en kandidatexamen, får du av studievägledare på utbildningsinstitutet. 

Diakonen är en del i Svenska kyrkans vigningstjänst. Du vigs till tjänst till diakon. För att vara behörig att söka in på pastoralteologiskt slutår, behöver du därför först ha antagits som diakonkandidat av biskopen, och slutfört ett antal stiftsförelagda moment. Ett första steg är att kontakta stiftsdiakonen för ett orienteringssamtal, där du får berätta om din situation och får mer information om vägen till att bli diakon.

Du behöver inte vara klar med din fackutbildning för att bli antagen som diakonkandidat.

Förankring i Svenska kyrkan

För att bli antagen som diakonkandidat i ett stift krävs att du är väl förankrad i Svenska kyrkan och är aktiv i en församling. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv, att du kan samtala om kristen tro och känna dig trygg och bekväm i att företräda Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Vägen till att bli diakon

Om du har tankar på att bli diakon kontaktar du stiftsdiakon Sanna Lindström för ett första samtal då du får möjlighet att ställa ytterligare frågor kring utbildningsvägar, processen i stiftet och annat som du undrar över.

» Läs mer om att vara diakon på svenskakyrkan.se

» Ladda hem biskopsbrevet "Att bli diakon och präst i Svenska kyrkan"

» Ladda hem biskopsbrevet om diakoni

Sanna Lindström

Uppsala stift

Stiftsdiakon

Direkt: 018 - 68 07 60

Växel: 018 - 68 07 00