Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakon

Diakonens uppgifter i Svenska kyrkan är många och varierade. Du har del i att leda och organisera det diakonala arbetet och engagemanget i församlingen och möter människor i utsatta livssituationer.

Diakonhalsband på grön textil.
Bild: Linda Mickelsson/IKON

Arbetets innehåll varierar utifrån hur de diakonala behoven och resurserna ser ut i den församling där du arbetar. Arbetet kan innebära att skapa mötesplatser där människor blir bli del av sammanhang, sociala nätverk. Det handlar om att möta människor i utsatta situationer, att stötta genom enskilda samtal, gruppverksamhet och andra insatser.

Det kan handla om utsatthet hos barn och ungdomar, om äldres livskvalitet, om att förebygga psykisk ohälsa, ensamhet och isolering.

Behörighet

För att vara behörig att söka in på pastoralteologiskt slutår diakon krävs en fackutbildning (kandidatexamen) från högskola eller universitet omfattande 180 hp. Inom ramen för denna ska huvudområdet, minst 90 hp, finnas inom det karitativa området: socialt arbete, vård- omvårdnads- eller hälsovetenskap eller psykologi/socialpsykologi.

Du kan också ha en yrkesutbildning om minst 180 hp som där något av de karitativa ämnena ingår: Socionom, sjuksköterska, socialpedagog, arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast, hälsopedagog, omsorgspedagog eller psykolog.

Mer om detta kan du läsa om genom att besöka hemsidan för Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Där kan du se vilka fackutbildningar och ämnen som ger den behörighet som krävs för att söka in till pastoralteologiskt slutår för att bli diakon. Information om innehållet i respektive fackutbildning, samt om möjligheten att kombinera olika kurser för att få ut en kandidatexamen, får du av studievägledare på utbildningsinstitutet. 

Diakonen är en del i Svenska kyrkans vigningstjänst. Du vigs till tjänst i Uppsala domkyrka. För att vara behörig att söka in på pastoralteologiskt slutår, behöver du därför först ha antagits som diakonkandidat av biskopen, och slutfört ett antal stiftsförelagda moment. Ett första steg är att komma på de informationstillfällen som ges (se nedan) kring hur vägen till att bli diakon ser ut. Är du väl förankrad i Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv sedan minst två år tillbaka, kan du direkt boka tid med stiftsdiakonen för ett orienteringssamtal. Detta gör du på mejl: sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se
Du behöver inte vara klar med din fackutbildning för att bli antagen som diakonkandidat.

Förankring i Svenska kyrkan

För att bli antagen som diakonkandidat i ett stift krävs att du är väl förankrad i Svenska kyrkan och är aktiv i en församling. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv, att du kan samtala om kristen tro och känna dig trygg och bekväm i att företräda Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Vägen till att bli diakon

Om du har tankar på at bli diakon hittar du här vägen dit, steg för steg.

» Läs mer om att vara diakon på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

» Ladda hem biskopsbrevet "Att bli diakon och präst i Svenska kyrkan"

» Ladda hem Ett biskopsbrev om diakoni

Intresserad av diakonyrket?

Välkommen till informationsträff under 2019 på Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71 i Uppsala. Klicka på önskat datum nedan för att komma till anmälningsformuläret.

17 januari kl. 15-16 (anmälan senast 15/1)

27 februari kl 10-11 (anmälan senast 25/2)

14 mars kl 11-12 (anmälan senast den 12/3)

23 april kl 10-11 (anmälan senast 21/4)

23 maj kl 10-11 (anmälan senast 21/5)

13 juni kl 10-12 (anmälan senast 11/6)

15 augusti kl 10-11 (anmälan senast 13/8)

18 september kl. 10-11 (anmälan senast 16/9)

22 oktober kl 10-11 (anmälan senast 20/10)

20 november kl 10-11 (anmälan senast 18/11)

11 december kl 10-11 (anmälan senast den 9/12)

Kontaktperson och mer information

Sanna Lindström

Uppsala stift

Stiftsdiakon

Direkt: 018 - 68 07 60

Växel: 018 - 68 07 00