Diakon

Diakonens uppgifter i Svenska kyrkan är många och varierade. Du har del i att leda och organisera det diakonala arbetet och engagemanget i församlingen och möter människor i utsatta livssituationer.

Diakonhalsband på grön textil.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakonalt arbete handlar om möten med människor, särskilt i situationer då livet är utsatt. Arbetet rör sig på tre nivåer: individ- grupp- och samhällsnivå. Det kan innefatta enskilda samtal, att tillsammans med andra preventivt skapa mötesplatser där människor i olika åldrar blir del av sociala sammanhang. Det innefattar samverkan med övriga samhällssektorer, och röstbärande, opinionsbildande insatser i olika former. Som diakon möter du barn, unga och vuxna i ett empowerment- och rättighetsbaserat arbete. En tjänst grundad i kyrkans tro och liv, där du arbetar tillsammans med både anställda och ideella medarbetare.

Behörighet
En diakon vigs till tjänst i Svenska kyrkans församlingar. Vigningen föregås av ett års utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Slutåret kallas pastoralteologiskt slutår diakon, och ges på helfart alternativt som distansutbildning.

För att söka in på pastoralteologiskt slutår krävs dels att du har en godkänd fackutbildning, dels att du är antagen som diakonkandidat för det stift du tillhör och att du genomfört de stiftsmoment som kommer med antagningen.

-         Fackutbildning vid högskola eller universitet

För en blivande diakon krävs lägst kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa

eller
yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, ).

Mer om detta kan du läsa om genom att besöka hemsidan för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

-         Antagning till diakonkandidat – förankring i Svenska kyrkan

Önskar du bli diakon är första steget är du anmäler dig till ett av de informationstillfällen som ges, om hur vägen till att bli diakon ser ut.

Infotillfällen via videolänk

2023

Tisdag 17 oktober kl. 15
Onsdag 15 november kl. 15
Torsdag 14 december kl. 16

Anmälan för dig som har svenskakyrkan.se-adress

Anmälan för dig som inte har svenskakyrkan.se-adress
(OBS! att har du inget konto på Utbildningsportalen uppmanas du först att registrera dig. Har du anmält dig tidigare på Utbildningsportalen, logga då in med tidigare inloggningsuppgifter.)

När du anmält dig kommer du i god tid att få en videolänk till mötet via mejl. 

Vi behöver din adress, så att vi kan skicka dig informationsbroschyr och litteratur, vilka ytterligare tydliggör vägen till att bli diakon samt vad ett diakonalt arbete kan handla om.

Här ges möjlighet ställa frågor och att få kontaktuppgifter till olika församlingar och deras medarbetare. Du får också en del litteratur där du kan läsa mera om antagningskraven för att bli diakon, vad diakoni är och hur det diakonala arbetat kan se ut.

Nästa steg är ett orienteringssamtal med stiftsdiakonen. För att boka detta behöver du vara väl förankrad i Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv, sedan minst två år tillbaka. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv och att vara bekväm med att samtala om tro och liv. Orienteringssamtalet bokas på mejl via Elisabet Berglund.  

Steg tre är att du fyller i en intresseanmälan om att påbörja antagning för att bli diakon, och vara med på en antagningskonferens. Denna får du av stiftsdiakonen. När du lämnat in intresseanmälan, gör du en församlingspraktik på fyra veckor, anordnad av stiftet, innan själva antagningskonferensen. Efter antagningskonferensen får du besked av biskopen om du antas till diakonkandidat eller inte. Du behöver inte vara klar med din fackutbildning för att bli antagen som diakonkandidat. Den kan du skaffa dig parallellt med antagningsprocessen.

Det fjärde steget innebär att du fullföljer vissa moment du inom ramen för stiftet. Utöver regelbundet gudstjänstliv och församlingskontakter, gör du ytterligare fyra veckors församlingspraktik, deltar i åtta kursdagar stiftet ordnar (Mötesplats stift student: MSS) och går i minst 10 enskilda samtal, vid S:t Lukas, själavårdssamtal eller andlig vägledning.  När du fullföljt detta, får du ett biskops- och domkapitelintyg som verifierar: dina totalt åtta veckors praktik, 8 MSS-dagar och 10 samtal. Detta intyg skickar du in, tillsammans med slutförd fackutbildning, till Svenska kyrkans utbildningsinstitut inför att gå det avslutande pastoralteologiskt slutåret diakon. Intagning senast 15/4.

-         Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Pastoralteologiskt slutår diakon, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Uppsala eller Lund, omfattar två terminers studier på helfart eller två års studier på distans. Intagning till helfartsutbildningen en gång per år. Ansökan skickas in senast 15 april. Ansökningsportalen öppnar den 15 mars. Utbildningen påbörjas i månadsskiftet augusti/september.

Diakonvigning
Efter avslutad pastoralteologisk utbildning, vigs du till diakon i Uppsala domkyrka, för tjänst i Svenska kyrkans församlingar. För att vigas behöver du ha en diakontjänst. Du söker därför din diakontjänst under tiden du går pastoralteologiskt slutår.

Första året som vigd
Efter vigningen får du en mentor samt erbjuds arbetshandledning.

Vägen till att bli diakon
Här kan du läsa mer:

» Läs mer om att vara diakon på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

» Ladda hem biskopsbrevet "Att bli diakon och präst i Svenska kyrkan"

» Ladda hem Ett biskopsbrev om diakoni

Intresserad av diakonyrket?
Har du frågor kring att bli diakon och vill veta mera är Du välkommen att ta kontakt med rekryteringsansvarig för diakoner: