Foto: Magnus Aronson

Biskopen

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs.

Ett stift - två biskopar
Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift.

Svenska kyrkan har därmed 14 tjänstgörande biskopar i 13 stift. Antje Jackelén är ärkebiskop sedan juni 2014 och Karin Johannesson tillträdde som biskop i Uppsala stift den 3 mars 2019.