En kvinna i biskopsdräkt hänger ett smycke runt halsen på Martin Modéus i Uppsala domkyrka.
Foto: Fotograf Magnus Aronson

Biskopen

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs.

Ett stift - två biskopar
Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift.

Svenska kyrkan har därmed 14 tjänstgörande biskopar i 13 stift. Martin Modéus togs emot som ny ärkebiskop 4 december 2022 och Karin Johannesson tillträdde som biskop i Uppsala stift den 3 mars 2019.

Ärkebiskop Martin Modéus håller upp en oblat ovanför altaret. Personer i högtidsdräkter står runt om.

Ärkebiskop Martin Modéus

Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå, men är också biskop i Uppsala stift.

Foto på kvinna som ler mot kameran

Biskop Karin Johannesson

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen den 3 mars 2019. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Kontakta Uppsala stift_Pressrum

Pressrum

Presskontakter, bilder för nedladdning samt publicerade pressmeddelanden från Uppsala stift sedan augusti 2018.

Kontakta Uppsala stift_Biskopens kansli

Vad gör en biskop

I Svenska kyrkans finns 13 stift och varje stift leds av en biskop. Vad gör en biskop?