Styrorgan

Det internationella arbetet i Uppsala stift och dess församlingar leds av tre styrorgan: Internationella kommittén, Act Svenska kyrkan i Uppsala stift och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Uppsala stift.

Internationella kommittén

Internationella kommittén i Uppsala stift har som uppgift att främja ett internationellt engagemang både i stiftets arbete och i stiftets församlingar. 

Kommittén består av förtroendevalda samt representanter från stiftets två internationella råd och Svenska kyrkans Unga. Uppdraget i stiftet är sammanfattningsvis:

  • att planera för internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • att vara en resurs i församlingarnas internationella utvecklingsarbete genom att stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • att främja insamlingar till Zimbabwefonden
  • att utgöra remissorgan och bereda i övrigt förekommande ärenden av internationell karaktär för stiftsstyrelsen.​

I samverkan med Svenska kyrkan på nationell nivå skall kommittén:​​

  • ansvara för utbildningar och inspirationsdagar för ombud
  • främja ungdomars utbyte med kyrkor utanför Sverige
  • medverka med stiftspraktik för utsänd personal
  • följa och utveckla kontakterna med de kyrkor som stiftet samarbetar med
  • bidra till genomförande av de nationella insamlingsperioderna​

Act Svenska kyrkan i Uppsala stift

Act Svenska kyrkan Uppsala stift är stiftets samlade organ för församlingarnas engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete. Det finns även representerat i stiftets internationella kommitté.

Läs mer om Act Svenska kyrkan i Uppsala stift

Rådet för Svenska kyrkan i Utlandet

Rådet för Svenska kyrkan i Utlandet, Uppsala stift, är stiftets samlade organ för församlingarnas engagemang i Svenska kyrkan i Utlandet. Det finns även representerat i stiftets internationella kommitté.