Präst

Prästens uppgift är att tjäna församlingen genom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Det handlar om att möta människor och dela tro och liv. Dessutom har prästen ett ansvar för att dela med sig av Guds ord i olika sammanhang. Här är konfirmandåret en viktig uppgift liksom att skapa växtplatser i församlingen där församlingsbor kan mötas och växa i sin tro.

För att bli präst måste du dels ha en fackutbildning och dels en pastoralteologisk utbildning. Fackutbildningen för präster är teologi eller religionsvetenskap som går att läsa vid flera högskolor eller universitet. Kyrkan kräver 4,5 års högskolestudier för tillträde till pastoralteologiskt slutår. Sammanlagt blir prästutbildningen 5,5 år.

För att få bli präst måste man vara antagen av biskopen i stiftet. Därför rekommenderar vi att du som funderar på detta kontaktar stiftsadjunkten ganska snart så att ni kan ha ett första samtal. Efter första praktiken kommer man med på en antagningskonferens och efter den får man ett besked om man är antagen eller inte. Om man får ett ja är man antagen för vigning inom åtta år om inget oförutsett sker. Får man nej är det ett nej som gäller i alla stift under fem år.

För att bli antagen krävs det att man är väl förankrad i Svenska kyrkan och är aktiv i en församling. Det är viktigt med ett personligt andaktsliv och att man kan samtala om sin tro. När man väl blivit antagen fortsätter man att fullgöra sin kyrkliga praktik, samt deltar i Mötesplats stift och student som stiftet ordnar.

De blivande prästerna måste dessutom gå i själavård och ha ett regelbundet gudstjänstliv och engagemang i en församling. När hela utbildningen är klar är det dags för prästvigning i Uppsala domkyrka. Det brukar vara vigning i januari och i juni. Prästerna placeras på sin första tjänst som pastorsadjunkter och tjänstgör där ett år innan de kan börja söka tjänster.

» Läs mer om att arbeta som präst på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

» Ladda hem biskopsbrevet "Att bli diakon och präst i Svenska kyrkan"