Att arbeta som präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Här sker ett möte mellan Gud och människor. Som präst ger du vidare och gör Guds ord levande. Du leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

Samtalet i fokus
I prästyrket möter du människor i alla åldrar och från alla delar av samhället. Du samtalar med dem och delar lek, allvar, glädje och sorg. Hur kan vi göra världen mer rättvis och bygga en hållbar framtid? 

Vad ger glädje och mening i livet? Just att samtala med andra är en stor del av att vara präst. Enskilda samtal är en av prästens självvårdande uppgifter. Som präst har du absolut tystnadsplikt, något som är en stor trygghet för dem du möter.

Ge vidare tron på Gud
Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Präst är du hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut. Du undervisar konfirmander och andra grupper i församlingen om kristen tro, livstolkning och livsfrågor.

Strategisk och varierande roll
En präst är verksam i en församling, men kan också arbeta utomlands, på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, skolor, universitet eller andra arbetsplatser. Möjligheterna är många.

I rollen som kyrkoherde är prästen arbetsledare och chef med en hel del administrativa uppgifter. I samråd med församlingens styrelse, kyrkoråd eller församlingsråd, arbetar kyrkoherden med planering, ekonomi och med strategier för framtiden.

Läs mer om hur du utbildar dig till präst.