Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nätverket för andlig vägledning

För dig som vill integrera liv och tro är det ofta till stor hjälp att regelbundet samtala med någon du litar på. Denna person kan fungera som "vägledare" och hjälpa dig att finna Gud i de människor och händelser som utgör din vardag.

Utgångspunkten är att Gud redan är närvarande där. "Vägledaren" kan vara till hjälp för att upptäcka denna närvaro och att uppmuntra dig till att sätta ord på den.

"Vägledaren" är tränad i att lyssna kontemplativt och att introducera olika övningar/ bibelord. Det handlar om att upptäcka att alla dina livserfarenheter är den plats där du kan möta Gud.

Nätverket för andlig vägledning i Uppsala stift är en del av själavårdsnätverket i Uppsala stift. Vi välkomnar den som vill erfara andlig vägledning att ta kontakt med någon i nätverket för andlig vägledning i Uppsala stift.

 

Nätverket för andlig vägledning

Karin Andersson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 0171-46 12 79

Mobil: 070-652 93 41

Mer om Karin Andersson…

Präst Uppland

Erik B Tanzborn

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 072-588 95 10

Mer om Erik B Tanzborn…

Präst Hälsingland

Anette Becker Lundell

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Anette Becker Lundell…

Präst Södra delen Uppsala stift

Hillevi Bergvall

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Hillevi Bergvall…

Präst, Uppsala

Britt-Karin Ekstrand

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Britt-Karin Ekstrand…

Präst Västra Uppland

Kristin Elf

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 0293-22201

Mer om Kristin Elf…

Kyrkoherde Tierps pastorat

Fredrik Fagerberg

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Fredrik Fagerberg…

Präst, västra Uppland

Emma Hedlundh

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mobil: 070-542 40 55

Mer om Emma Hedlundh…

Präst, Uppland

Britt-Marie Helgesson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Britt-Marie Helgesson…

Präst Uppsala

Maggi Hemström

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mobil: 0733-60 56 87

Mer om Maggi Hemström…

Präst, Uppsala

Maria Klasson Sundin

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Maria Klasson Sundin…

TD, handläggare vid Kyrkokansliet

Magnus Natander

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 070-333 97 48

Mer om Magnus Natander…

Komminister Hälsingland

Susanne Nordgren

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 070-458 42 84

Mer om Susanne Nordgren…

Präst Uppland

Mikko Peltola

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning, Stiftskonsulent för sverigefinskt församlingsarbete, Stiftsadjunkt

Direkt: 018-68 07 65

Växel: 018-68 07 00

Mer om Mikko Peltola…

Stiftsadjunkt

Inga-May Petersson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Inga-May Petersson…

Diakon Roslagen

Sture Rask

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 0278-381 24

Mobil: 070-220 62 70

Mer om Sture Rask…

Sjukhuspräst Hälsingland

Eskil Selander

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 08-59 44 08 08

Mer om Eskil Selander…

Präst, Märsta

Ulla-Karin Wahlgren

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Ulla-Karin Wahlgren…

Diakon Uppland

Magnus Vallin

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 0174-153 50

Mobil: 070-710 04 45

Mer om Magnus Vallin…

Kyrkoherde Alunda församling

Larry Wickman

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Direkt: 026-25 00 63

Mobil: 070-65 65 340

Mer om Larry Wickman…

Präst i Sandvikens församling

Andlig vägledning enligt ignatiansk tradition

Enligt en särskild själavårdstradition som kallas andlig vägledning, utgår man från andliga övningar utvecklade och inspirerade av Ignatius av Loyola.

Ignatius levde och verkade ungefär samtidigt med Martin Luther. Båda betonade starkt att det är i en människas vardagsliv som man på ett särskilt sätt möter den Gud som skapar, befriar och ger liv. 

Den ignatianska själavårdstraditionen med andlig vägledning syftar till att hjälpa oss att urskilja Guds handlande i våra liv.