Meny

Nätverket för andlig vägledning

För dig som vill integrera liv och tro är det ofta till stor hjälp att regelbundet samtala med någon du litar på. Denna person kan fungera som "vägledare" och hjälpa dig att finna Gud i de människor och händelser som utgör din vardag.

Bild: Maria Svensk /Ikon

Utgångspunkten är att Gud redan är närvarande där. "Vägledaren" kan vara till hjälp för att upptäcka denna närvaro och att uppmuntra dig till att sätta ord på den.

"Vägledaren" är tränad i att lyssna kontemplativt och att introducera olika övningar/ bibelord. Det handlar om att upptäcka att alla dina livserfarenheter är den plats där du kan möta Gud.

Nätverket för andlig vägledning i Uppsala stift är en del av själavårdsnätverket i Uppsala stift. Vi välkomnar den som vill erfara andlig vägledning att ta kontakt med någon i nätverket för andlig vägledning i Uppsala stift.

 

Nätverket för andlig vägledning

Karin Andersson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Karin Andersson

Präst Uppland

Erik B Tanzborn

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Erik B Tanzborn

Präst Hälsingland

Anette Becker Lundell

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Anette Becker Lundell

Präst Södra delen Uppsala stift

Hillevi Bergvall

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Hillevi Bergvall

Präst, Uppsala

Britt-Karin Ekstrand

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Britt-Karin Ekstrand

Präst Västra Uppland

Kristin Elf

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Kristin Elf

Kyrkoherde Tierps pastorat

Fredrik Fagerberg

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Fredrik Fagerberg

Präst, västra Uppland

Emma Hedlundh

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Emma Hedlundh

Präst, Uppland

Britt-Marie Helgesson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Britt-Marie Helgesson

Präst Uppsala

Maggi Hemström

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Maggi Hemström

Präst, Uppsala

Magnus Natander

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Magnus Natander

Komminister Hälsingland

Susanne Nordgren

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Susanne Nordgren

Präst Uppland

Mikko Peltola

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning, Stiftskonsulent för sverigefinskt församlingsarbete, Stiftsadjunkt

Mer om Mikko Peltola

Stiftsadjunkt

Inga-May Petersson

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Inga-May Petersson

Diakon Roslagen

Sture Rask

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Sture Rask

Sjukhuspräst Hälsingland

Eskil Selander

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Eskil Selander

Präst, Märsta

Ulla-Karin Wahlgren

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Ulla-Karin Wahlgren

Diakon Uppland

Magnus Vallin

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Magnus Vallin

Kyrkoherde Alunda församling

Larry Wickman

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Larry Wickman

Präst i Sandvikens församling

Annika Wirén

Uppsala stift

Nätverket för andlig vägledning

Mer om Annika Wirén

Präst, norra Roslagen

Andlig vägledning enligt ignatiansk tradition

Enligt en särskild själavårdstradition som kallas andlig vägledning, utgår man från andliga övningar utvecklade och inspirerade av Ignatius av Loyola.

Ignatius levde och verkade ungefär samtidigt med Martin Luther. Båda betonade starkt att det är i en människas vardagsliv som man på ett särskilt sätt möter den Gud som skapar, befriar och ger liv. 

Den ignatianska själavårdstraditionen med andlig vägledning syftar till att hjälpa oss att urskilja Guds handlande i våra liv.