Nätverket för andlig vägledning

För dig som vill integrera liv och tro är det ofta till stor hjälp att regelbundet samtala med någon du litar på. Denna person kan fungera som "vägledare" och hjälpa dig att finna Gud i de människor och händelser som utgör din vardag.

Utgångspunkten är att Gud redan är närvarande där. "Vägledaren" kan vara till hjälp för att upptäcka denna närvaro och att uppmuntra dig till att sätta ord på den.

"Vägledaren" är tränad i att lyssna kontemplativt och att introducera olika övningar/ bibelord. Det handlar om att upptäcka att alla dina livserfarenheter är den plats där du kan möta Gud.

Den som vill erfara andlig vägledning är välkommen att ta kontakt med någon i nätverket för andlig vägledning i Uppsala stift.

Nätverket för andlig vägledning

  Andlig vägledning enligt ignatiansk tradition

  Enligt en särskild själavårdstradition som kallas andlig vägledning, utgår man från andliga övningar utvecklade och inspirerade av Ignatius av Loyola.

  Ignatius levde och verkade ungefär samtidigt med Martin Luther. Båda betonade starkt att det är i en människas vardagsliv som man på ett särskilt sätt möter den Gud som skapar, befriar och ger liv. 

  Den ignatianska själavårdstraditionen med andlig vägledning syftar till att hjälpa oss att urskilja Guds handlande i våra liv.

  Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

  Läs mer om lämna-knappen.