Befriad plats, Sveriges största Frälsarkrans

På Tunåsens kyrkreservat ligger Befriad plats, Sveriges största Frälsarkrans. Det är Gamla Uppsala församling som i samarbete med Uppsala stift och Prästlönetillgångarna har skapat en frälsarkrans av natursten på reservatets meditationsplats.

Tunåsen är ett av Prästlönetillgångarnas tolv kyrkreservat.
 
Reservatet invigdes 2005 av den dåvarande ärkebiskopen KG Hammar och ligger längs Eriksleden, den pilgrimsled mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka som används flitigt av grupper och enskilda.
 
Längs leden finns två fasta meditationsplatser varav en ligger vackert belägen på Tunåsens sluttning, alldeles i närheten av fornminnesområdet i Gamla Uppsala. Här har Gamla Uppsala församling tagit initiativ till Sveriges största frälsarkrans.
 
- Vi kände i vår församling att det var viktigt att kyrkreservatet blev något som kom till användning för människor, berättar Lars-Åke Skagegård som arbetar som informatör och turist och pilgrimsansvarig i Gamla Uppsala församling.
 
Platsen är en öppen rund yta med en diameter på cirka 30 meter. Eftersom platsen är cirkelformad kändes tanken med Frälsarkransen naturlig eftersom den oftast används som ett runt armband. Så föddes idén att placera en frälsarkrans på den öppna meditationsplatsen.
 
Församlingen tog kontakt med stiftet och i det mötet prövades bärigheten i idén. När det visade sig att båda parter trodde starkt på Frälsarkransprojektet bildades en projektgrupp med representanter från både stiftet och församlingen som sedan drivit projektet framåt.
 
-  Det fortlöpande arbetet har varit förvånansvärt lätt och mötts av välvilja hela tiden. Det har helt enkelt känts rätt från början, säger Lars-Åke.
 
Två och ett halvt år senare var det dags för invigning, den 18 maj 2008. Det var runt 300 personer som trotsade vårkylan och vandrade från Gamla Uppsala kyrka ut till Frälsarkransen.
- Det var ett mäktigt pilgrimståg som kom gående längs de gamla kungshögarna ut mot Frälsarkransplatsen. Väl där följde en fantastisk gudstjänst, berättar Lars-Åke.
 
Ärkebiskop Anders Wejryd invigde platsen och varje pärla presenterades av olika talare och musiker. Frälsarkransens upphovsman, Martin Lönnebo, närvarade vilket var glädjande.
- Efteråt bjöds alla deltagare på grillad korv med bröd samt  kaffe med en specialbakelse, där varje bakelse hade en liten pärla på toppen. Som ett minne av dagen fick alla en mugg med Frälsarkransen på och ett sittunderlägg. Det var en stor befrielse att vid invigningen höra och se människors glädje och förväntan över världens största Frälsarkrans, berättar Lars-Åke.
 
Platsen kallas ibland för Befriad plats vilket är målande för tanken bakom projektet. Syftet med platsen är dels att ge en fördjupning av pilgrimsleden och alla pilgrimers längtan att vandra och uppleva ett inre möte med Gud och andra människor, dels att visa på, och att på plats uppleva, hur miljö och andligt ansvar går hand i hand.
 
Befriad plats är mycket välbesökt och många grupper hör av sig och vill ha guidning på platsen.
- Det är svårt att nämna exakta besökssiffror men vi märker dock på åtgången av informationsfoldrar att många besöker platsen. Vi kan dessutom se ett ökat intresse för Frälsarkransarmbandet och har haft en del av stiftets församlingar här på studiebesök för att eventuellt skapa sina egna frälsarkransar på hemmaplan. Och i vår församling använder vi platsen som utomhuskyrka, berättar Lars-Åke.
 
Samarbetet mellan Uppsala stift och Gamla Uppsala församling fortsätter, i syfte att göra platsen mer känd för allmänheten och för församlingar. Målet är att pilgrimsgrupper, olika församlingsgrupper, konfirmander och enskilda vandrare ska använda platsen för inspiration och inre vägledning.
 
- Vi vill att det ska vara en plats där varje besökare kan känna frid och bli befriad. En plats utan väggar och tak, en plats att låta sig inspireras och vägledas av, avslutar Lars-Åke.