Uppsala stiftsgrupp

Uppsala stiftsgrupp (USG) vill verka för en gemenskap på evangelisk-luthersk grund för blivande församlingsarbetare i Uppsala stift och övriga intresserade.

Alla som är intresserade av Svenska kyrkan i Uppsala stift är välkomna att vara med i USG. Medlemmarna är framför allt studenter som har för avsikt att arbeta i Uppsala stift som diakoner, musiker, pedagoger och präster, men alla är varmt välkomna.

Uppsala stiftsgrupp träffas på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut, tisdagar jämna veckor. Vi inleder 17.30 i domkyrkan med mässa tillsammans med biskop Karin och går sedan till Svenska kyrkans utbildningsintsitut för fika och samtal.