Uppsala stiftsgrupp

Uppsala stiftsgrupp (USG) vill verka för en gemenskap på evangelisk-luthersk grund för blivande församlingsarbetare i Uppsala stift och övriga intresserade.

Alla som är intresserade av Svenska kyrkan i Uppsala stift är välkomna att vara med i USG. Medlemmarna är framför allt studenter som har för avsikt att arbeta i Uppsala stift som diakoner, musiker, pedagoger och präster, men alla är varmt välkomna.

Uppsala stiftsgrupp träffas onsdagar jämna veckor. Vi inleder med mässa i
Helga Trefaldighet klockan 18.00 tillsammans med biskop Karin och går
sedan till Svenska kyrkans Utbildningsinstitut för fika och gästsamtal.
Kvällen slutar ca. 20.30.

Information om Uppsala stiftsgrupp (USG)

Vilka Uppsala stiftsgrupp är och varför vi finns till?