Uppsala stiftsgrupp

Uppsala stiftsgrupp (USG) vill verka för en gemenskap på evangelisk-luthersk grund för blivande församlingsarbetare i Uppsala stift och övriga intresserade.

Alla som är intresserade av Svenska kyrkan i Uppsala stift är välkomna att vara med i USG. Medlemmarna är framför allt studenter som har för avsikt att arbeta i Uppsala stift som diakoner, musiker, pedagoger och präster, men alla är varmt välkomna.

Uppsala stiftsgrupp träffas onsdagar jämna veckor. Vi inleder med mässa i
Helga Trefaldighet klockan 18.00 tillsammans med biskop Karin och går
sedan till Svenska kyrkans Utbildningsinstitut för fika och gästsamtal.
Kvällen slutar ca. 20.30.