Foto: Alex & Martin /IKON

Teckenspråk

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Uppsala stift är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga.

Teckenspråk i Uppsala stift

I Uppsala stift arbetar stiftskonsulent Sanna Moberg med frågor som rör teckenspråk och utveckling av teckenspråklig verksamhet. 

Teckenspråk i församlingarna

Det grundläggande teckenspråkiga arbetet utförs i församlingarna. Ibland behöver församlingarna samarbeta med grannförsamlingar, det egna stiftet och ibland även med övriga stift i Sverige, därför att antalet teckenspråkiga är så litet. Flera församlingar har också en nära relation till den lokala dövföreningen och dövas länsförening, för att tillsammans med dem möta dövas behov av samtal och gemenskap och för att erbjuda gudstjänster och annan verksamhet.

 

Hur är vi kyrka? -Kyrkans kännetecken

I nio filmer berättar biskop Karin med teckenspråkstolkning om kyrkans sju kännetecken:

Julkalender för barn på svenskt teckenspråk, med svenskt tal

Den 1 december är det premiär för en julkalender för barn på svenskt teckenspråk, med svenskt tal. Det är de teckenspråkiga medarbetarna inom Luleå stift som i 25 (!) avsnitt kommer berätta om djuren i Bibeln.

Svenska kyrkan öppnar en jourtelefon på teckenspråk

De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

HÄNDER I KYRKAN

I tidningen ”Händer i kyrkan” hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten. 

Mer om teckenspråk i Svenska kyrkan

Här hittar du information om hur Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete ser ut i andra delar av Sverige. Du hittar också information om Svenska kyrkan på teckenspråk. 

 

Läs mer om teckenspråk i Svenska kyrkan