Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teckenspråk

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Uppsala stift är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga.

Teckenspråk i Uppsala stift

I Uppsala stift arbetar stiftskonsulent Sanna Moberg med frågor som rör teckenspråk och utveckling av teckenspråklig verksamhet. 

Teckenspråk i församlingarna

Det grundläggande teckenspråkiga arbetet utförs i församlingarna. Ibland behöver församlingarna samarbeta med grannförsamlingar, det egna stiftet och ibland även med övriga stift i Sverige, därför att antalet teckenspråkiga är så litet. Flera församlingar har också en nära relation till den lokala dövföreningen och dövas länsförening, för att tillsammans med dem möta dövas behov av samtal och gemenskap och för att erbjuda gudstjänster och annan verksamhet.

 

HÄNDER I KYRKAN

I tidningen Händer i kyrkan hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten. 

Ansvarig för teckenspråk i Uppsala stift

Sanna Moberg

Uppsala stift

HBTQ-frågor, Teckenspråkigt arbete, Minoritetsspråk, Funktionsvariationer

mer om teckenspråk i Svenska kyrkan

Här hittar du information om hur Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete ser ut i andra delar av Sverige. Du hittar också information om Svenska kyrkan på teckenspråk. 

 

Läs mer om teckenspråk i Svenska kyrkan