Kristina Åkerman, teckenspråkspräst i Uppsala
Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrka på teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråklig miljö.

Hjärtats språk – det språk som vårt hjärta är fyllt av. Det språk som vi talar obehindrat. I Svenska kyrkan finns många människor som har teckenspråket som sitt första språk och sitt hjärtas språk. 

Den kristna grundtanken är att evangeliet om Jesus Kristus måste vara tillgängligt för människan på hennes eget språk. Det är viktigt att få fira gudstjänst på sitt eget språk och att tillsammans med andra få uttrycka sin tro och sin identitet på det språk som ligger närmast det egna hjärtat.

I Uppsala finns möjlighet för dig som är teckenspråkig och dagledig att delta i Svenska kyrkans teckenspråkiga församlingsliv. Tillsammans firar vi gudstjänster och har gemenskapsträffar på teckenspråk. Ibland i gör vi en resa eller utflykt till närliggande platser.

Se film med teckenspråkstolkning med information i coronatider.

 

Gudstjänster och Gemenskapsträffar

Gudstjänst firas en gång i månaden i Tunabergskyrkan. Vid behov boka prästen för dop, vigsel eller begravning på teckenspråk. 

Gemenskapsträffar på teckenspråk för daglediga på tisdagar varannan vecka. Inbjudna gäster föreläser om olika ämnen och ibland är det utflykter till närliggande resmål. Vissa gånger fikar vi och samtalar runt borden. En stor del av tiden läggs på själavårdande samtal och hem/sjukhusbesök.

 

Höstterminen 2021

Fredag 27 augusti kl. 13-15  
Tunabergskyrkan gudstjänst  

Tisdag 14 september kl. 13.00-14.30
Tunabergskyrkan gemenskapsträff
Information om kyrkovalet 

Fredag 24 september kl. 13-15
Tunabergskyrkan gudstjänst, kyrkkaffe

Tisdag 28 september kl. 13.00-14.30
Tunabergskyrkan gemenskapsträff
Vi går till Tunakolonin och tittar på hus och trädgårdar.
Om det är fint väder fikar vi ute på koloniområdet

Tisdag 12 oktober kl. 13.00-14.30       
Tunabergskyrkan gemenskapsträff  
Tipspromenad ute eller inne beroende på vädret

Fredag 22 oktober kl. 13-15
Tunabergskyrkan gudstjänst, kyrkfika

Tisdag 26 oktober kl. 13.00-14.30
Tunabergskyrkan gemenskapsträff
Besök av Döv och Dövblindcentralen.

Fredag 5 november kl. 13-15
Tunabergskyrkan minnesgudstjänst, fika

Tisdag 9 november  kl. 13.00-14.30 
Tunabergskyrkan gemenskapsträff
Vi fikar och har trevligt runt borden

Tisdag 23 november kl. 13.00-14.30
Prästgårdssalen, Odinslund gemenskapsträff 
Vi besöker prästgårdsalen efter renoveringen och bestämmer tillsammans om vi vill fortsätta träffas där under våren eller vara kvar i Tunabergskyrkan.

Fredag 3 december kl. 13-15
Tunabergskyrkan adventsgudstjänst, fika

Tisdag 7 december kl. 13.00-14.30  
Odinslund, Prästgårdsalen, gemenskapsträff 
Julpyssel

 
Prästgårdssalen i Odinslund

Odinslund ligger precis bredvid Helga Trefaldighets kyrka. Gå in på parkeringen till höger om kyrkan. Du har nu Helga Trefaldighets kyrka till vänster om dig och Odinslund snett fram till höger.


Om du beställer färdtjänst är adressen:  Odinslund 4

Du kan också meddela att du ska till Helga Trefaldighets kyrka och församlingshemmet Odinslund.

 

Tidningen Händer i Kyrkan

”Händer i kyrkan” är en tidning som rör teckenspråklig verksamet i Svenska kyrkan i Sverige. Se vad som händer både i ditt eget stift och andra stift och läs reportage om kyrkans teckenspråkiga verksamhet runt om i landet. Tidningen är gratis.

Kontakt kyrka på teckenspråk

Kristina Åkerman, präst
Sms/telefon: 0733-212108
Skype: kristinaakerman3
Kristina arbetar 30% med kyrka på teckenspråk i Uppsala.

Vi finns också på Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan Uppsala stift

Postadress
Gamla Uppsala församling
Box 897
751 08 Uppsala

Besöksadress
Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala

Ing-Marie Lundberg, konsulent
Tal- och texttfn: 026-17 04 34
Mobiltaltelefon: 026-17 04 44
SMS/videotfn: 070-495 52 69

Ing-Marie är stiftskonsulent för det teckenspråkiga arbetet i Uppsala stift.

Postadress
Kyrkans Hus
Drottninggatan 5
Postbox 1423
801 38  Gävle