Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka på teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråklig miljö.

Hjärtats språk – det språk som vårt hjärta är fyllt av. Det språk som vi talar obehindrat. I Svenska kyrkan finns många människor som har teckenspråket som sitt första språk och sitt hjärtas språk. 

Den kristna grundtanken är att evangeliet om Jesus Kristus måste vara tillgängligt för människan på hennes eget språk. Det är viktigt att få fira gudstjänst på sitt eget språk och att tillsammans med andra få uttrycka sin tro och sin identitet på det språk som ligger närmast det egna hjärtat.

I Uppsala finns möjlighet för dig som är teckenspråkig och dagledig att delta i Svenska kyrkans teckenspråkiga församlingsliv. Tillsammans firar vi gudstjänster och har gemenskapsträffar på teckenspråk. Ibland i gör vi en resa eller utflykt till närliggande platser.

 

Program för hösten 2017

Tisdag 12 september kl. 14.00       

Gemenskapsträff. Claes Mattson kommer och berättar om hur släktforskning går till. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Fredag 22 september kl 14.00

Gudstjänst. Kyrkfika efteråt. Plats: Tunabergskyrkan

Tisdag 26 september kl 14.00

Gemenskapsträff. Vi ser på gamla teckenspråkiga inspelningar med
Bertil Mannesson. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Tisdag 10 oktober kl. 14.00

Gemenskapsträff.  Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Tisdag 24 oktober  kl 14.00 

Gemenskapsträff.  Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Fredag 27 oktober kl 14.00

Gudstjänst. Kyrkfika efteråt. Plats: Tunabergskyrkan

Tisdag 7 november kl 14.00

Gemenskapsträff Anitha Pärlsjö-Näverskog och Ann-Britt Albihn berättar om minnen från Riis Herrgård i Värmland. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Fredag 17 november kl 14. 00

Gudstjänst. Kyrkfika efteråt. Plats: Tunabergskyrkan

Tisdag 21 november kl 14.00

Gemenskapsträff. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Lördag 2 december kl 15.00-18.00

Adventsfest i Tunabergskyrkan. Mer information skickas ut senare. Allt är på teckenspråk. Behöver du tolk från teckenspråk till tal måste du beställa själv.

Tisdag 5 december kl. 14.00

Gemenskapsträff, julavslutning. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Gudstjänster och Gemenskapsträffar

Gudstjänst firas en gång i månaden i Tunabergskyrkan. Vid behov boka prästen för dop, vigsel eller begravning på teckenspråk. 

Gemenskapsträffar på teckenspråk för daglediga på tisdagar varannan vecka. Inbjudna gäster föreläser om olika ämnen och ibland är det utflykter till närliggande resmål. Vissa gånger fikar vi och samtalar runt borden. En stor del av tiden läggs på själavårdande samtal och hem/sjukhusbesök.

 

Tidningen Händer i Kyrkan

”Händer i kyrkan” är en tidning som rör teckenspråklig verksamet i Svenska kyrkan i Sverige. Se vad som händer både i ditt eget stift och andra stift och läs reportage om kyrkans teckenspråkiga verksamhet runt om i landet. Tidningen är gratis.

Kontakt kyrka på teckenspråk

Kristina Åkerman, präst
Sms/telefon: 0733-212108
Skype: kristinaakerman3
Kristina arbetar 30% med kyrka på teckenspråk i Uppsala.

Vi finns också på Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan Uppsala stift

Postadress
Gamla Uppsala församling
Box 897
751 08 Uppsala

Besöksadress
Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala

Ing-Marie Lundberg, konsulent
Tal- och texttfn: 026-17 04 34
Mobiltaltelefon: 026-17 04 44
SMS/videotfn: 070-495 52 69

Ing-Marie är stiftskonsulent för det teckenspråkiga arbetet i Uppsala stift.

Postadress
Kyrkans Hus
Drottninggatan 5
Postbox 1423
801 38  Gävle