Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka på teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråklig miljö.

Hjärtats språk – det språk som vårt hjärta är fyllt av. Det språk som vi talar obehindrat. I Svenska kyrkan finns många människor som har teckenspråket som sitt första språk och sitt hjärtas språk. 

Den kristna grundtanken är att evangeliet om Jesus Kristus måste vara tillgängligt för människan på hennes eget språk. Det är viktigt att få fira gudstjänst på sitt eget språk och att tillsammans med andra få uttrycka sin tro och sin identitet på det språk som ligger närmast det egna hjärtat.

I Uppsala finns möjlighet för dig som är teckenspråkig och dagledig att delta i Svenska kyrkans teckenspråkiga församlingsliv. Tillsammans firar vi gudstjänster och har gemenskapsträffar på teckenspråk. Ibland i gör vi en resa eller utflykt till närliggande platser.

 

Program för hösten 2018

Tisdag 9 oktober kl. 13.00-15.00       

Gemenskapsträff. Karin Ahrné från SLU berättar om vad som har hänt med fjärilarna och landskapen de senaste 100 åren. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Tisdag 23 oktober kl 13.00-15.00

Gemenskapsträff. Har vi tur är Rune Leander på genomresa i Uppsala och berättar om hur det var att teckenspråkstolka Johan Wisser Selins hela prästutbildning. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Fredag 2 november kl 13.00

Gudstjänst och ljuständning för de som dött under året. Kyrkfika efteråt. Plats: Tunabergskyrkan

Tisdag 6 november kl. 13.00-15.00

Gemenskapsträff. Vi fikar och umgås rund borden. Inget program. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Tisdag 20 november  kl 13.00 

Gemenskapsträff. Niklas Christiansson, demensvårdskonsulent, kommer och berättar om hur det är att leva tillsammans med någon som lider av demens och vad man kan göra. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Tisdag 4 december kl 13.00-15.00

Gemenskapsträff. Julavslutning. Plats: Odinslund, Prästgårdssalen

Fredag 7 december kl 13.00-17.00

Gudstjänst. Enkelt julbord efter gudstjänsten. Anmälan senast 27 november. Kostnad 180 kr. Plats: Tunabergskyrkan

Gudstjänster och Gemenskapsträffar

Gudstjänst firas en gång i månaden i Tunabergskyrkan. Vid behov boka prästen för dop, vigsel eller begravning på teckenspråk. 

Gemenskapsträffar på teckenspråk för daglediga på tisdagar varannan vecka. Inbjudna gäster föreläser om olika ämnen och ibland är det utflykter till närliggande resmål. Vissa gånger fikar vi och samtalar runt borden. En stor del av tiden läggs på själavårdande samtal och hem/sjukhusbesök.

 

Tidningen Händer i Kyrkan

”Händer i kyrkan” är en tidning som rör teckenspråklig verksamet i Svenska kyrkan i Sverige. Se vad som händer både i ditt eget stift och andra stift och läs reportage om kyrkans teckenspråkiga verksamhet runt om i landet. Tidningen är gratis.

Kontakt kyrka på teckenspråk

Kristina Åkerman, präst
Sms/telefon: 0733-212108
Skype: kristinaakerman3
Kristina arbetar 30% med kyrka på teckenspråk i Uppsala.

Vi finns också på Facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan Uppsala stift

Postadress
Gamla Uppsala församling
Box 897
751 08 Uppsala

Besöksadress
Tunabergskyrkan, Tunagatan 29, Uppsala

Ing-Marie Lundberg, konsulent
Tal- och texttfn: 026-17 04 34
Mobiltaltelefon: 026-17 04 44
SMS/videotfn: 070-495 52 69

Ing-Marie är stiftskonsulent för det teckenspråkiga arbetet i Uppsala stift.

Postadress
Kyrkans Hus
Drottninggatan 5
Postbox 1423
801 38  Gävle