Tecknet för kyrka på teckenspråk

Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.

Ing-Marie Lundberg

Ing-Marie Lundberg

Svenska kyrkan i Gävle

Präst, Gävle församling