Tecknet för kyrka på teckenspråk

Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.

Svenska kyrkan på teckenspråk

Svenska kyrkan lever och verkar som en öppen och demokratisk folkkyrka där alla är välkomna att delta, ta initiativ och dela ansvar. En kyrka tillgänglig för alla. 

Jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv samtal med en teckenspråkig präst eller diakon

Handalfabetet

Teckenspråk och svenska är två helt skilda språk med olika grammatik. Varje land har sitt teckenspråk, precis som varje land har ett talat språk. Handalfabetet används främst för att stava namn och främmande ord. Personer som inte kan teckenspråk kan använda handalfabetet för att kommunicera med döva. Använd enkla ord och meningar om du med hjälp av handalfabetet ska stava dig fram när du träffar en döv person.

Händer i kyrkan

Du som är teckenspråkig och vill ha tidningen Händer i kyrkan