Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Hur styrs Svenska kyrkan i Gävle?

Kyrkofullmäktige är Gävle pastorats högsta beslutande organ.

Enligt kyrkoordningen är kyrkorådet en ett obligatoriskt organ och utgör pastoratets styrelse. Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkoordningen och bereder ärenden till kyrkofullmäktige samt tar beslut på delegation.

Valnämnden är också en obligatorisk nämnd som på uppdrag av kyrkofullmäktige ansvarar för de kyrkliga valen vart fjärde år.