Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänkyrka i Zimbabwe

Avtalet mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe och Svenska kyrkan, Uppsala stift upprättades 1998.

Biskop Tord skriver här under det första vänavtalet med Zimbabwe år 1998. Bild: Uppsala stift

Det skedde dels i Bulawayo och dels i Söderhamn och i närvaro av, bland andra, dåvarande biskoparna Tord Harlin och Ambrose Moyo.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkan, Uppsala stift och ELCZ, den lutherska kyrkan i Zimbabwe förnyades senast 2017. 

Verksamhet

Under flera år har stiftet samlat in medel att arbeta för att stödja sjukhus i Zimbabwe.  För att göra en bedömning av läget sändes tre läkare, Iris Denstedt-Stigzelius, Knivsta, och Tore Eklund, Uppsala, samt Nils Bergman, Sydafrika, 2006 på ELCZs uppdrag för att besöka de fyra sjukhusen och göra en bedömning av hur dessa akut skulle kunna få hjälp att komplettera sin utrustning.  Upprustningen färdigställdes under 2010. Ett kontinuerligt uppföljningsarbete kommer att behövas.

Ända sedan samverkan mellan Uppsala stift och ELCZ tog form har utbytet också handlat om diakonala frågor.  Hösten 2010 startade ELCZ en tvåårig utbildning av diakoner under medverkan av bland annat Thomas och Katharina Nordin, utsända från Svenska kyrkan på nationell nivå i samverkan med Uppsala stift.

Svenska kyrkans missionärer i Zimbabwe från 1903 till idag

Under mer än hundra år har Svenska kyrkan funnits närvarande i Zimbabwe. Antalet svenska missionärer har varit mycket stort. Här finner du en sammanställning över dem som varit där i tjänst.

Vänförsamlingar

Inom ramen för vänstiftsavtalet finns elva par vänförsamlingar.

 1. Mnene - Söderhamn
 2. Gweru - Balingsta
 3. Zezani - Norra Hagunda
 4. Harare Highfield - Vattholma
 5. Manama - Gävle Heliga Trefaldighet
 6. Musume - Knivsta
 7. Bulawayo South - Gamla Uppsala
 8. Masvingo Urban - Björklinge-Skuttunge-Viksta
 9. Bulawayo North - Valbo
 10. Masvingo  - Roslagens norra
 11. Highfield – Vattholma

Zimbabwefonden

En fond har skapats för att ge stöd åt den lutherska kyrkan i Zimbabwe.  Det har också förekommit några gånger att vänner velat ge en gåva till Zimbabwefonden i samband med att en närstående avlidit. Underlag till ett minnesblad har tagits fram för ändamålet.

I november 2005 gjordes en utvärdering av samarbetet mellan Svenska kyrkan, Uppsala stift och ELCZ, den lutherska kyrkan i Zimbabwe.

Praktikant i Zimbabwe är nedlagt sedan 2018.

Kontaktperson

Elenor Kallberg

Uppsala stift