Vänkyrka i Zimbabwe

Avtalet mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe och Svenska kyrkan, Uppsala stift upprättades 1998.

1998 undertecknades ett vänavtal mellan ELCZ och Uppsala stift av dåvarande biskoparna Ambros Moyo och Tord Harlin.
1998 undertecknades ett vänavtal mellan ELCZ och Uppsala stift av dåvarande biskoparna Ambros Moyo och Tord Harlin. Foto: Uppsala stift

Det skedde dels i Bulawayo och dels i Söderhamn och i närvaro av, bland andra, dåvarande biskoparna Tord Harlin och Ambrose Moyo.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkan, Uppsala stift och ELCZ, den lutherska kyrkan i Zimbabwe förnyades senast 2017. 

Verksamhet

Under flera år har stiftet samlat in medel att arbeta för att stödja sjukhus i Zimbabwe.  För att göra en bedömning av läget sändes tre läkare, Iris Denstedt-Stigzelius, Knivsta, och Tore Eklund, Uppsala, samt Nils Bergman, Sydafrika, 2006 på ELCZs uppdrag för att besöka de fyra sjukhusen och göra en bedömning av hur dessa akut skulle kunna få hjälp att komplettera sin utrustning. Upprustningen färdigställdes under 2010. Ett kontinuerligt uppföljningsarbete kommer att behövas.

Ända sedan samverkan mellan Uppsala stift och ELCZ tog form har utbytet också handlat om diakonala frågor. Hösten 2010 startade ELCZ en tvåårig utbildning av diakoner under medverkan av bland annat Thomas och Katharina Nordin, utsända från Svenska kyrkan på nationell nivå i samverkan med Uppsala stift.

Svenska kyrkans missionärer i Zimbabwe 1903 -2012

Under mer än hundra år fanns Svenska kyrkan närvarande i Zimbabwe. Antalet svenska missionärer har varit mycket stort.

Här finner du en sammanställning över dem som varit där i tjänst.

Vänförsamlingar

Inom ramen för vänstiftsavtalet finns tio stycken vänförsamlingar:

  1. Mnene - Söderhamn och Sandarne församling
  2. Gweru - Balingsta pastorat
  3. Zezani - Norra Hagunda församling
  4. Harare Highfield - Vattholma pastorat
  5. Manama - Gävle församling
  6. Musume - Knivsta pastorat
  7. Bulawayo South - Gamla Uppsala församling
  8. Masvingo Urban - Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar
  9. Bulawayo North - Valbo-Hedesunda pastorat
  10. Masvingo  - Roslagens norra pastorat

Zimbabwefonden

En fond har skapats för att ge stöd åt den lutherska kyrkan i Zimbabwe.  Det har också förekommit några gånger att vänner velat ge en gåva till Zimbabwefonden i samband med att en närstående avlidit. Underlag till ett minnesblad har tagits fram för ändamålet.

I november 2005 gjordes en utvärdering av samarbetet mellan Svenska kyrkan, Uppsala stift och ELCZ, den lutherska kyrkan i Zimbabwe.

Praktikant i Zimbabwe är nedlagt sedan 2018.