Ramsmossen

Vildmarksstämning med stark norrländsk myrprägel.

Foto: Jim Elfström

Området tillhör Upplands tak med de högsta punkterna inom landskapet. Uppsalaberget vid nordöstra delen av Ramsmossen ligger 110,4 meter över havet. Den höga höjden gör att klimatet är kallare, vilket märks på det talrika inslaget av nordliga arter i faunan. Vissa arter skiljer sig dock genetiskt från sina artfränder i norra Sverige.

Området har också sin attraktionskraft på annat sätt. Under försommaren kan man se makaon-fjärilar utföra sin parningsdans över hällmarkshöjderna strax norr om Ramsmossen, den så kallade backkröningen (hill topping). Området har ett rikt insektsliv vilket gynnar nattskärran. Denna flygkonstnär är specialist på att fånga nattfjärilar och andra nattaktiva insekter.

Kyrkreservat Ramsmossen

Det vidsträckta området utmärker sig genom sin speciella vildmarksstämning och har en stark norrländsk myrprägel. Därför tycker Uppsala stift att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Ramsmossen kyrkreservat (pdf)

Hitta till Ramsmossen kyrkreservat

Cirka 3 mil nordväst om Uppsala, 2,5 km nordväst om Järlåsa kyrka i Uppland.

Vägskylt med färdanvisning finns på följande plats:

Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: