Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skog

Rörelsegrenen Skog har uppdraget att förvalta 40 000 hektar produktiv skogsmark.

Bild: Linda Mickelsson /Ikon

Skogstillgångar

Tillgångarna ska användas så att den kyrkliga marken ger bästa möjliga avkastning med hänsyn till natur- och kulturvård. Den huvudsakliga verksamheten är skogsbruk med målsättningen att ha en hög skogsproduktion, nyttja råvaran på ett effektivt och uthålligt sätt, samt slå vakt om skogslandskapets mångfald, dess mark, flora och fauna.

Skogstillståndet förändras som en följd av avverkningar, skogsvårdsåtgärder och skogens tillväxt. Vart tionde år görs en avverkningsberäkning som baseras på skogstillstånd, skogsskötselinriktning samt intäkter och kostnader för skogsbruket. Den senaste beräkningen resulterade i en avverkningsnivå på 200 000 skogskubikmeter.   

Läs mer om verksamhet och resultat i Årsredovisning PLT Uppsala stift

rotposter till försäljning

Gästrikland

Prästbordet Sibohäll 103435

Ladda ner anbudsunderlag (pdf)

 

Hälsingland

Bergsjö prästgård 103433
Hassela 103445
Norrbo 103391
Ljusdal 103395
Ljusdal 103476
Finneby 103394

Ladda ner anbudsunderlag (pdf)

 
Uppland

Dannemora 103466
Dannemora 103464
Bennebo 103490
Vätö 103513
Hagby 103509

 

Ladda ner anbudsunderlag (pdf)

 

Skriftligt anbud märkt "Anbud å skog i + postens benämning" skall vara Prästlönetillgångarna i Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala tillhanda senast den 29 november 2018 kl 12.00

ÅTAGANDEN ENLIGT FSC®

Den skogsmarksareal som effektivt brukas är lägre än vad den skulle kunna vara. Det beror på åtaganden enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) som innebär att minst fem procent av den produktiva skogsmarken avsätts till naturhänsyn.

Läs mer om skogscertifiering enligt FSC®

Miljö- och naturvård

En del av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena.

Läs mer om Miljö och naturvård i Uppsala stift

Vindkraft

Vindkraftsprojekt Tönsen ligger i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Vindkraftsområdets norra del ligger ca 11 km SSV Kilafors och området sträcker sig mot sydost fram till gränsen mot Söderhamn och Ockelbo kommuner.

Uppsala stift tecknade redan 2008 ett vindkraftsavtal med energibolaget OX2 som driver projektet om ett antal vindkraftverk på stiftets skogsmark.

Läs mer om projektet på OX2:s webbplats

Svenska kyrkans skogar

Svenska kyrkans skogar finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Läs mer om Svenska kyrkans skogar

miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall till exempel tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden.