Meny

Skog

Rörelsegrenen Skog har uppdraget att förvalta 40 000 hektar produktiv skogsmark.

Bild: Linda Mickelsson /Ikon

rotposter till försäljning


Gästrikland och södra Hälsingland
Hari, 103607, 2 540 m3sk
Västby, 103729 och 103730, 3 320 m3sk
Västby, 103677, 5 150 m3sk
Sälgsjön, 104001 och 104008, 2 790 m3sk
Sälgsjön, 104017 och 104072, 2 040 m3sk
Jäderfors, 104270, 3 150 m3sk
Holmsbo, 104280, 104283 och 104297, 8 970 m3sk
Jordåsen, 104141, 2 250 m3sk

 

Ladda ner anbundsunderlag (pdf)

Hälsingland
Bålleberget, 104065, 7 326 m3sk
SV Bålleberget, 104295, 2 093 m3sk
Trönö-Berge, 104136, 8 909 m3sk
Trönö-Berge 1, 104291, 3 093 m3sk
Svedja, 1042686, 6 465 m3sk

 

Ladda ner anbundsunderlag (pdf)

Skriftligt anbud lämnas till Prästlönetillgångarna i Uppsala stift, Box 1314, 751 43 Uppsala senast den 1 oktober 2020 kl. 12.00.

Frågor med anledning av ovanstående eller angående försäljningen besvaras av Ronny Jonsson på telefon 070-348 07 41 eller e-post ronny.jonsson@svenskakyrkan.se 

Skogstillgångar

Tillgångarna ska användas så att den kyrkliga marken ger bästa möjliga avkastning med hänsyn till natur- och kulturvård. Den huvudsakliga verksamheten är skogsbruk med målsättningen att ha en hög skogsproduktion, nyttja råvaran på ett effektivt och uthålligt sätt, samt slå vakt om skogslandskapets mångfald, dess mark, flora och fauna.

Skogstillståndet förändras som en följd av avverkningar, skogsvårdsåtgärder och skogens tillväxt. Vart tionde år görs en avverkningsberäkning som baseras på skogstillstånd, skogsskötselinriktning samt intäkter och kostnader för skogsbruket. Den senaste beräkningen resulterade i en avverkningsnivå på 200 000 skogskubikmeter.   

ÅTAGANDEN ENLIGT FSC®

Den skogsmarksareal som effektivt brukas är lägre än vad den skulle kunna vara. Det beror på åtaganden enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) som innebär att minst fem procent av den produktiva skogsmarken avsätts till naturhänsyn.

Läs mer om skogscertifiering enligt FSC®

Miljö- och naturvård

En del av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena.

Läs mer om Miljö och naturvård i Uppsala stift

Vindkraft

Vindkraftsprojekt Tönsen ligger i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Vindkraftsområdets norra del ligger ca 11 km SSV Kilafors och området sträcker sig mot sydost fram till gränsen mot Söderhamn och Ockelbo kommuner.

Uppsala stift tecknade redan 2008 ett vindkraftsavtal med energibolaget OX2 som driver projektet om ett antal vindkraftverk på stiftets skogsmark.

Läs mer om projektet på OX2:s webbplats

Svenska kyrkans skogar

Svenska kyrkans skogar finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Läs mer om Svenska kyrkans skogar

miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall till exempel tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019