Kvinna tar emot en blomma i sin hand från ett barn
Foto: Purino/Shutterstock

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att söka arbete i Svenska kyrkan i Uppsala stift. Förutom traditionella kyrkliga yrken som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst finns här också en rad andra sysslor.

"Att vara biskop i Uppsala stift är att vara biskop i tre landskap av skiftande karaktär: skogarnas och älvarnas Hälsingland, Gästrikland med sina bruksorter och industrier och Uppland med jordbruksslätter i söder och vallonbygder i norr.

Uppsala stift rymmer en spännande mångfald och sträcker sig från norra Stockholms folkrika förorter till glesbygd i Hälsingland. Stiftsstaden Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en historia präglad av universitetet och kyrkan. Uppsala stift uppvisar en rikedom i tradition och kultur - inte minst sedan de kommit att få en alltmer mångkulturell och internationell prägel. I hela stiftet finns stora och små församlingar där en  gemenskap delas så att tro och liv kan växa.

I stiftet finns flera tusen anställda diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster, jurister, vaktmästare, administratörer, naturvårdare och andra yrkeskategorier. De anställda utgör en av församlingarnas viktigaste resurser. Uppsala stift välkomnar alla som ser en framtid som anställd i någon av stiftets församlingar."

Karin Johannesson
Biskop i Uppsala stift

Diakon

Diakonens uppgifter i Svenska kyrkan är många och varierade. Du har del i att leda och organisera det diakonala arbetet och engagemanget i församlingen och möter människor i utsatta livssituationer.

Församlingspedagog

Som församlingspedagog i Svenska kyrkan är din uppgift att skapa lärande miljöer i olika sammanhang. Din grundinställning är att alla har något att bidra med och alla har möjlighet att utvecklas.

Kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är omväxlande, roligt och stimulerande och innebär oftast att du kan utforma din roll efter din egen musikaliska profil.

Präst

Prästens uppgift är att tjäna församlingen genom gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Det handlar om att möta människor och dela tro och liv. Dessutom har prästen ett ansvar för att dela med sig av Guds ord i olika sammanhang.

För dig som är intresserad av att utbilda dig till präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog i Svenska kyrkan

Ta gärna kontakt med rekryteringsansvarig för respektive profilyrke nedan