Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att söka arbete i Svenska kyrkan i Uppsala stift. Förutom de traditionella kyrkliga yrkena diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst finns här också en rad andra sysslor.

"Att vara biskop i Uppsala stift är att vara biskop i tre landskap av skiftande karaktär: skogarnas och älvarnas Hälsingland, Gästrikland med sina bruksorter och industrier och Uppland med jordbruksslätter i söder och vallonbygder i norr.

Uppsala stift rymmer en spännande mångfald och sträcker sig från norra Stockholms folkrika förorter till glesbygd i Hälsingland. Stiftsstaden Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en historia präglad av universitetet och kyrkan. Uppsala stift uppvisar en rikedom i tradition och kultur - inte minst sedan de kommit att få en alltmer mångkulturell och internationell prägel. I hela stiftet finns stora och små församlingar där en  gemenskap delas så att tro och liv kan växa.

I stiftet finns flera tusen anställda diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster, jurister, vaktmästare, administratörer, naturvårdare och andra yrkeskategorier. De anställda utgör en av församlingarnas viktigaste resurser. Uppsala stift välkomnar alla som ser en framtid som anställd i någon av stiftets församlingar."

Ragnar Persenius
Biskop i Uppsala stift