Foto: Johan Nilsson

Om Uppsala stift

Uppsala stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Stiftet omfattar 121 församlingar i Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

”Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa”

- Övergripande vision för Uppsala stift

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Det församlingsutvecklande arbetet bedrivs främst genom fortbildning, rådgivning och information samt genom att erbjuda mötesplatser för fördjupning och reflektion.

Stiftet har också förvaltande uppgifter som består i att förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, bestående av skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ.

Uppsala stift i korthet

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2022-01-01) 827 604 personer varav 56,5 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Martin Modéus och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift.

Svenska kyrkan i siffror - Svenska kyrkan

Uppsala stift i media

Publicerad: