Foto: Uppsala stift

Om Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Det församlingsutvecklande arbetet bedrivs främst genom fortbildning, rådgivning och information samt genom att erbjuda mötesplatser för fördjupning och reflektion.

Stiftet har också förvaltande uppgifter som består i att förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, bestående av skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ.

Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa

Övergripande vision för Uppsala stift

Uppsala stift i korthet

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2020-01-01) 810 947 personer varav 59,2 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift.

Svenska kyrkan i siffror, verksamhetsstatistik fram till 2019

Uppsala stift i media