Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Det församlingsutvecklande arbetet bedrivs främst genom fortbildning, rådgivning och information samt genom att erbjuda mötesplatser för fördjupning och reflektion.

Stiftet har också förvaltande uppgifter som består i att förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, bestående av skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ.

Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa

Övergripande vision för Uppsala stift

Uppsala stift i korthet

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2019-01-01) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johanesson som är biskop i Uppsala stift.

Svenska kyrkan i siffror, verksamhetsstatistik fram till 2018

 

Uppsala stift i media