Hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet

Vi utgår från processbaserade beskrivningar.

Den här texten beskriver på en övergripande nivå vi hur vi behandlar personuppgifter i olika verksamheter där stiftet har ett personuppgiftsansvar. För att förtydliga på detaljnivå finns det också ett antal processbeskrivningar i form av länkade pdf-dokument där vi utgår från våra vanligaste processer. I en processbeskrivning kan du steg för steg läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, vilket ändamål behandlingen avser samt vilken laglig grund respektive behandling baseras på. Pdf-dokumenten som beskriver processerna kommer att publiceras vartefter de blir färdiga.