Utlämnande av personuppgifter

Det finns flera saker att ta hänsyn till när det gäller överföring av uppgifter.

Uppsala stift lämnar ut personuppgifter i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser om offentlighet och sekretess samt med hänsyn till de begränsningar som dataskyddsförordningen sätter.

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag eller organisationer som på ett eller annat sätt biträder oss i verksamheten. Dessa kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har till exempel personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Utbildningar och event.
  • Rekrytering.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Vi har också samarbetspartners där antingen vardera organisationen har ett eget personuppgiftsansvar för de personuppgiftsbehandlingar som organisationen utför, eller där det finns moment i samarbetet där vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar. Dessa relationer beskrivs i de detaljerade processbeskrivningarna som är bilagor till integritetspolicyn, och i vissa fall när det gäller gemensamt personuppgiftsansvar i ett så kallat ”inbördes arrangemang”.

Personuppgifter överförs normalt inte till tredjeland utanför EU/EES (där dataskyddsförordningen inte gäller) eller till internationella organisationer. Skulle en sådan överföring behövas i enstaka fall, kommer vi att informera dig om detta.