Kapellet

Kapellet är en plats för gemenskap med Gud, sin medmänniska och sig själv. Alla är välkomna att vara i kapellet.

Foto: Pierre Eriksson, Argument Förlag

Kapellet är en levande plats med många möjligheter. Här finns allt du behöver för att fira mässa, hålla andakt eller bara vara i stillhet.

Grundutbud i kapell och sakristia

Kapellet har inte någon person som regelbundet ser över vad som finns och vad som saknas i kapell och sakristia. Det är därför viktigt att alla hjälps åt alla hålla ordning.  

När det är mässor i kapellet kom då ihåg att skriva i kalendern som ligger på skrivbordet i sakristian.

Möblering

Grundmöblering i kapellet

Du får gärna möblera kapellet så det passar just din aktivitet men kom ihåg att återställa efter dig. 

Bokning av kapellet

Kom ihåg att kapellet behöver bokas för andakt och gudstjänst. Bokningen görs hos STF via epost undersvik@stftturist.se eller telefon 010 - 190 24 60.