Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender, februari - maj 2021

 

Februari

1 Sveriges interreligiösa råd
2 Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
6 Presidiekonferens, Uppsala
6 Mat och prat med Svenska Kyrkans Unga, Uppsala
7 Stiftsdag, Uppsala
8 Prostmöte, Uppsala
9 Arbetsutskott, Uppsala
10 Presidiekonferens, Uppsala
10 Edsbyn-Sirius, Edsbyn
16 Biskopsmöte, digitalt
16 Domkapitel
16 Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
23 Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
25 Stiftsstyrelse, Uppsala

Mars

2, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
3-4, samtal med studenter
5, styrgrupp inför Teologifestivalen
11-12, kyrkoherdedagar, digitalt
13, EFS-konferens, digitalt
16, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
17, presidieöverläggningar, digitalt
22, internationella rådet, digitalt
23, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
23-24, biskopsmöte, digitalt
26, prostmöte, digitalt
27, ledarutbildning för Knivsta pastorat, digitalt
30, stiftsstyrelsens arbetsutskott, digitalt

April

6, domkapitel, digitalt
6, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
10, Uppsala stifts världsdag, digitalt
12-16, biskoparnas retreatvecka, Alingsås
20, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
22, stiftsstyrelsen
Djursholms kapellvänner
26, förberedelse av präst- och diakonvigning
27, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
29, Fjellstedtskas styrelse, digitalt

Maj

3, domkapitel, digitalt
4, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
4-5, biskopsmöte och överläggningar med kyrkostyrelsen, digitalt
10, teologiska kommittén
11, stiftsstyrelsens arbetsutskott, digitalt
11, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
18, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
avslutning i stiftsgruppen
20, Sveriges interreligiösa råd
21-22, Johan Cullberg-symposium
24, Johannesakademin, Bjärka-Säby
25, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
26, läronämnd, digitalt
27-28, stiftsfullmäktige, Rättvik eller digitalt
30, återöppnande av Hamrånge kyrka