Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender november 2021 - februari 2022

november


25, Högre seminariet i religionsfilosofi, Uppsala
28, Kyrkojubileum, Sandviken
29, Internationella rådet, Uppsala
30, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Uppsala
30, Kvällsmässa, Samariterhemmets kyrka

December

1, Presidieöverläggningar, Uppsala
Inför präst- och diakonvigning, Uppsala
3, Mariadöttrarna, Vallby
4, Middag för dem som vigdes juni 2020, Uppsala
6, Uppföljning av visitationer, Uppsala
Prostmiddag, Uppsala
7, Prostmöte, Uppsala
8, Domkapitel, Uppsala
Sveriges interreligiösa råd, Uppsala
13, Samråd med försvarsmakten, Stockholm
14, Församlingsbesök, Roslagens östra
Kvällsmässa, Samariterhemmets kyrka
16, Stiftsstyrelsen, Uppsala
17, Framtidsfredag, Uppsala
18, Återöppnande av Staffans kyrka, Gävle
19, Högmässa i domkyrkan samt adventsmottagning, Uppsala
21, Biskopsmöte, Uppsala
25, Högmässa, Uppsala domkyrka

Januari

3-9, Skrivardagar
10, Barnledarforum, Uppsala
11, Presidiemöte, Uppsala
Sveriges kyrkosångsförbunds vintermöte, Sigtuna
12, Domkapitel med präst- och diakonexamen, Uppsala
13, Samtal inför präst- och diakonvigning, Uppsala
15, Förbönsmässa och middag inför vigning, Uppsala
16, Präst- och diakonvigning, Uppsala domkyrka
17, Mottagande av nya kyrkomusiker, Uppsala domkyrka
18, Mottagande av ny kontraktsprost, Gävle
19-20, Biskopsmöte, Strängnäs
25, Planeringsdag med avdelningen pastoral utveckling, Uppsala
27, Stiftsstyrelse, Uppsala
27-28, Teologiska kommittén, Sigtuna

Februari

1, Sveriges interreligiösa råds årsmöte
4-6, Teologifestivalen, Uppsala
8, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Uppsala
14, Domkapitlet, utbildningssammanträde, Uppsala
15, Domkapitlet, Uppsala
16-17, Visitation, Östervåla-Harbo
19, Mat och prat med Svenska Kyrkans Unga, Uppsala
20, Visitationshögmässa, Östervåla
23, Samling för stiftsmedarbetare i vigningstjänst, Uppsala
24, Stiftsstyrelse, Uppsala
26, Middag för dem som vigdes januari 2021