Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender, september-november 2020

september

4 Samtal med studenter
6 Kyrkoherdemottagning i Tierp-Söderfors
8-9 Prostmöte, digitalt
10 Samråd med Svenska kyrkans generalsekreterare
12 Boksläpp på bokhandeln Arken, Uppsala
13 Kyrkoherdemottagning, Ockelbo
16 Svenska kyrkans internationella råd, Uppsala
17 Prostsamtal
19 Rekryteringsarbete
20 Församlingsbesök, Lohärad
21 Sveriges interreligiösa råd, Uppsala
22 Stiftsstyrelsen, Uppsala
23 Domkapitlet, Uppsala
24 Fjellstedtska skolans styrelse, Uppsala
28 september-1 oktober Biskopsmöte i samband med kyrkomötet session 1, Uppsala

oktober

3 Kristen i akademin, Sigtuna
Mat och prat med Svenska Kyrkans Unga, Uppsala
4 Föredrag, Gottsunda kyrka
6 Prostmöte
7 Församlingsbesök, Valbo-Hedesunda
8 Samtal med studenter
9 Besök på försvarsmakten, Enköping
10 Församlingsbesök i Heby kommun
11 Kyrkoherdemottagning, Hofors
13 Arbetsutskott
17 Interreligiös dialog om klimatet, Sigtuna
20 Biskopsmöte, Uppsala
21-22 Domkapitelsöverläggningar, Uppsala
23 Läronämnd
24 Föredrag för Hälsinglands EFS-föreningar, Järvsö
28 Överläggning om Prästlönetillgångarna i Svenska kyrkan, Uppsala
29 Stiftsstyrelsen

November

4 Domkapitel
5-6 Samtalsdagar med studenter
8 Invigning av kyrkcentrum Örsundsbro
12-13 Samtal med studenter
14 Mat och prat med Svenska Kyrkans Unga, Uppsala
15-17 Biskopsmöte i samband med kyrkomötet session 2, Uppsala
18 Mötesplats konfirmand, digitalt
19 Stiftsfullmäktige, Uppsala
25-26 Prostmöte
30 Svenska kyrkans internationella råd, Uppsala
Sveriges interreligiösa råd, Uppsala