Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender maj -augusti 2022

 

Maj

25, kvällsmässa i Uppsala domkyrka
26, läronämnd, digitalt
27-28, stiftsfullmäktige, Rättvik eller digitalt
30, återöppnande av Hamrånge kyrka

Juni

1, Utvärdering av första året som vigd
Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
2, Samtal inför präst- och diakonvigning
3, Besök på flygstaben, Uppsala
Möte med ledningsgruppen, digitalt
Stiftelsen Fjellstedtska skolans styrelse, Uppsala
4, Sändningsgudstjänst, musiker och församlingspedagoger, Uppsala domkyrka
7, Domkapitel med präst- och diakonexamen, Uppsala
8, Veniasamtal
Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
9, Prostmöte, digitalt
10, Möte med Pastoral utveckling, digitalt
13, Präst- och diakonvigning, Uppsala domkyrka
17, Styrgrupp för Teologifestivalen, Uppsala
Förmöte inför Receptive Ecumenism 2022, digitalt
18, Personalförmiddag, stiftskansliet,
Besök på mellersta militärregionen, Kungsängen
21-22, Internationella rådet, digitalt
22, Kvällsmässa, Uppsala domkyrka
23, Antagningssamtal
Domkapitlets delegationsgrupp

24 juni-5 augusti, semester

Augusti

6-8, Antagningssamtal, Uppsala
10-11, Antagningskonferens
14-15, Förbundet för Kristen Humanism, Vadstena
17-19, Präst- och diakonmöte, olika platser i stiftet
20, Kurs för lekfolk som leder gudstjänster, digitalt
23. Domkapitel, Uppsala
24-25, Biskopsmöte, Uppsala
26-27, Läronämnd, Uppsala
28, Återinvigning av Härnevi kyrka
30 augusti-2 september, Antagningsbesked, Uppsala
31 augusti, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Uppsala