Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender, juni - augusti 2024

Maj
28, Prostmöte, Uppsala
29-31, Visitation, Söderala

Juni
2, Visitationshögmässa, Söderala
4, Präst- och diakonexamen, Uppsala
Domkapitel, Uppsala
8-9, Präst- och diakonvigning, Uppsala domkyrka
11, Mottagande av musiker och pedagoger, Uppsala domkyrka
12 Fyllnadsval till domkapitlet, Uppsala
13, Sommarupptakt med stiftskansliet
21-27, deltar i generalförsamlingen för Episkopalkyrkan i USA
30 juni, högmässa, Svenska kyrkan i utlandet, New York

Juli
1-25, semester
27, helgmål, Ansgariikyrkan, Hedesunda
28, Skogs socken 700 år, Söderala
29 juli till 18 augusti, semester

Augusti
20, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Uppsala
21, Domkapitlet, Uppsala
22-23, Prostsamtal, Uppsala
27-28, Biskopsmöte, Uppsala
29-30, Läronämnd, Uppsala