Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Utdrag ur biskopens kalender september-november 2021

 

september

1-2, Samtal med studenter
6, Invigning av kyrkoreservatet Prästholmen, Öregrund
7, Prostmöte, Uppsala
7, Kvällsmässa i Samariterhemmets kyrka
9, Prostsamtal
11, Ekumenisk kvinnofrukost, Uppsala
11, Skördefest, Österbybruk
12, Invigning av kyrkcenter, Örsundsbro
12, Kyrkoherdemottagning, Nora
13, Fjellstedtskas styrelse, Uppsala
13, Sveriges interreligiösa råd, digitalt
14, Internationella rådet, Uppsala
15, Sigtuna akademi, Sigtuna
16, Stiftsstyrelsen, Uppsala
19, Kyrkoval
20, Möte med regementscheferna i Enköping, Kungsängen och Uppsala
21, Biskopsmöte, digitalt
21, Kvinnohistoriska föreningen, Uppsala
22, Biskoparnas strategiska ledningsgrupp
23-24, Ekumeniskt biskopsmöte, Rom via länk
25, Katekumenatkurs, digitalt
26, Kyrkoherdemottagning, Gävle
27-28, Biskoparnas ledarskapsprogram
29, Visitationsuppföljning, Uppsala
29, Domkapitel, Uppsala
29, Biskopens höstmiddag, Uppsala
30, Stiftets kontaktpersoner i arbetet mot sexuella övergrepp
30, Öppnande av utställningsprojektet ”Altarskåp i dialog”, Bollnäs

oktober

3, Avtackning av kontraktsprost, Bälinge
5-8, Biskopsmöte, Uppsala
11, Biskoparnas strategiska ledningsgrupp, Uppsala
12-13, Visitation, Forsa-Hög
14, Stiftsstyrelse, Uppsala
16, Mat och prat med Svenska Kyrkans Unga, Uppsala
17, Visitationshögmässa, Högs kyrka
19-21, Visitation, Roslagens norra
24, Visitationshögmässa, Roslagens norra
24, Återöppnande av Edebo kyrka
25, Prostmöte, Uppsala
25, Läronämnd, Uppsala
26, Biskopsmöte, Uppsala
27, Domkapitel, Uppsala
28-29, Teologiska kommittén, Uppsala
30, Återöppnande av Skutskärs kyrka
31, Kyrkoherdemottagningar, Enköping och Bro

november

2, Visitationsuppföljning, Uppsala
2, Kvällsmässa i Samariterhemmets kyrka
3, Biskoparnas strategiska ledningsgrupp, Uppsala
9-10, Visitation, Söderhamn
11, Stiftsfullmäktige, Uppsala
13, Gåsmiddag, Uppsala garnison
14, Visitationshögmässa, Söderhamn
14, Fördjupad predikofortbildning, Uppsala
16, Kvällsmässa i Samariterhemmets kyrka
15-16, Samtalsdagar med studenter, Uppsala
17, Samling för pensionerade präster och diakoner
20, Nyvalda stiftsfullmäktige, Uppsala
21-24, Biskopsmöte, Uppsala
25, Högre seminariet i religionsfilosofi, Uppsala
28, Avtackning av kontraktsprost, Sandviken
29, Internationella rådet, Uppsala
30, Stiftsstyrelsens arbetsutskott, Uppsala
30, Kvällsmässa, Samariterhemmets kyrka