Foto: Ikon

Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

I dagarna möts vi åter av skrämmande rubriker i nyhetsmedia om kvinnor som dödats av sina före detta eller nuvarande partner. Bara de senaste tre veckorna har fem kvinnor dödats av män. Detta måste få ett slut!

Vi måste tillsammans sätta stopp för våld i nära relationer.

I dagarna möts vi åter av skrämmande rubriker i nyhetsmedia om kvinnor som dödats av sina före detta eller nuvarande partner. Bara de senaste tre veckorna har fem kvinnor dödats av män. Detta måste få ett slut!

"Hur ser du på kyrkans roll i samhället?" Biskop Susanne Rappmann hittar en förklarande symbol, precis utanför fönstret.

Brobyggare

"Hur ser du på kyrkans roll i samhället?" Biskop Susanne Rappmann hittar en förklarande symbol, precis utanför fönstret.

I Svenska kyrkan räknar vi med människor. Alla är välkomna att vara med i kyrkans gudstjänster och verksamheter, samt att engagera sig. Medlemmar i Svenska kyrkan får också rösta fram de som ska vara med och besluta om vad församlingen ska satsa på, dvs vad församlingen ska göra och hur mycket det får kosta. I år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar, från 16 års ålder, lägga sin röst på vilka de vill skall representera dem i Svenska kyrkans beslutande organ. Röstningen sker till tre nivåer; församling, stift och kyrkomöte.

Vill du vara med och räkna?

I Svenska kyrkan räknar vi med människor. Alla är välkomna att vara med i kyrkans gudstjänster och verksamheter, samt att engagera sig. Medlemmar i Svenska kyrkan får också rösta fram de som ska vara med och besluta om vad församlingen ska satsa på, dvs vad församlingen ska göra och hur mycket det får kosta. I år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar, från 16 års ålder, lägga sin röst på vilka de vill skall representera dem i Svenska kyrkans beslutande organ. Röstningen sker till tre nivåer; församling, stift och kyrkomöte.

Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Jourhavande präst på 112

Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Person står på ett berg och tittar upp på stjärnhimlen

Vetenskapsfestivalen 2021: Level up!

Vetenskapsfestivalen 2021 –en helt digital festival. Temat för årets festival var "Level up". Inom kort kommer du att kunna ta del av våra inspelade programpunkter här.

 Varför ska jag döpa mitt barn? Eller annorlunda uttryckt – vari ligger dopets mysterium? Jonas Eek, präst i Svenska kyrkan, ger oss sina svar i en personlig krönika.

Dopets mysterium

Varför ska jag döpa mitt barn? Eller annorlunda uttryckt – vari ligger dopets mysterium? Jonas Eek, präst i Svenska kyrkan, ger oss sina svar i en personlig krönika.

Biskop Susanne

Verksamhet