Foto: Ikon

Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Biskop Susannes hälsning till stiftets församlingar: "Tillsammans behöver vi påminna oss om Guds löften och närvaro i denna brustna värld."

Vad gör vi nu?

Biskop Susannes hälsning till stiftets församlingar: "Tillsammans behöver vi påminna oss om Guds löften och närvaro i denna brustna värld."

Coronaviruset sätter vårt samhälle och vår samhörighet på prov. Många tusen äldre och andra i riskgrupper uppmanas undvika sociala kontakter. Det ställer krav på både fysisk och själslig omsorg om varandra, skriver biskop Susanne på GP debatt.

Tillit bär bättre än rädsla

Coronaviruset sätter vårt samhälle och vår samhörighet på prov. Många tusen äldre och andra i riskgrupper uppmanas undvika sociala kontakter. Det ställer krav på både fysisk och själslig omsorg om varandra, skriver biskop Susanne på GP debatt.

Fairtade kakao, Elfenbenskusten.

Bemöt coronapandemin med en hållbar världshandel

Coronapandemin har nu utvecklats inte bara till en global hälsokris, utan även till en försörjningskris som får förödande konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom. FN räknar med att inkomstförlusterna i dessa länder kan komma att överstiga 2 200 miljarder kronor och att antalet människor som lider av akut matbrist kan fördubblas.