Foto: Ikon

Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Bryt en tradition

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag! Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer och ge en gåva

Aktuellt

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. Ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomster till kyrkans förkunnelse. Filmen om kyrkan och skogen visar olika perspektiv på skogsbruket, på bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – krav och förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

Relevans är mycket mer än vi tror

Svenska kyrkans utmaning i att nå ut handlar inte bara om låga kunskaper om församlingen och dess verksamhet. Det pågår också ett paradigmskifte när det gäller kommunikation. 

Möt pressekreterare Torgny Lindén

Varje biskop har ett valspråk, men även pressekreterare Torgny Lindén har en mening som styr hans arbete: En sann och rättvis bild av Svenska kyrkan. På Göteborgs stift arbetar han med pressmeddelanden, omvärldsbevakning och tidskriften Korsväg – men framför allt som kontaktperson för media och journalister.

Ett långsiktigt arbete med försoning

Under den återkommande kyrkliga konferensen Ságastallamat, som hölls i oktober, framförde ärkebiskop Antje Jackelén en andra gång en ursäkt till det samiska folket. Ursäkterna är en del av Svenska kyrkans försoningsarbete som pågår med samerna.   – Att ursäkten uttalas två gånger över närmare ett års tid visar att försoningsarbetet står i en process där Svenska kyrkans ursäkt får ta tid, säger Henrik Frykberg, stiftsadjunkt på Göteborgs stiftskansli, som var på plats i Luleå under Ságastallamat.  

Förlåtelse handlar om att släppa taget

I många gudstjänster, kanske de flesta, ber vi en bön om förlåtelse. Varför gör vi det? Varför sätta fokus på det som kunde och kanske borde ha blivit bättre? Har vi kristna en så mörk syn på människan – som misslyckad, ofullkomlig, fylld av brist och ibland ren elakhet? Vill Gud att vi ständigt påminns om vår litenhet? 

Över mörka vatten vill Han bära dig

Läkaren Leif Dotevall delar sina tankar om lidande, sorg och hopp efter coronapandemins tid. 

Under pilgrimsvandringen öppnar sig människor

Att pilgrimsvandra har blivit allt mer populärt de senaste åren och Sverker Lindberg från Karlstad är en av många som gått de 80 milen till Santiago de Compostela. Göteborgs stifts tidskrift Korsväg mötte honom på torget framför katedralen, där han delar med sig av sina upplevelser. 

Vad söker du?

Kompetenskatalogen

Mötesplatser och arrangemang för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Göteborgs stift.

Församlingsstöd

För dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i pastorat och församling finns här inspiration, resurser, utbildningar och verktyg.

Ett par händer håller upp en mobil som visar en bild med texten Se människan.

Aktuella evenemang och mötesplatser

Göteborgs stift deltar i och arrangerar många olika typer av mötesplatser. Se vad som är aktuellt just nu.

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Hitta rätt

Biskop Susanne

Biskop Susanne Rappmann är Göteborgs stifts 24:e biskop. Biskopens valspråk "Vår Gud bär sår" är hämtat från Ylva Eggehorns diktsamling Till en ny jord.

Kontakt/Press

På den här sidan och dess undersidor har vi samlat kontaktuppgifter och länkar som kan vara till nytta för dig som söker kontakt. Om du ändå inte hittar rätt, pröva sökfunktionen längst upp till höger!

Arbeta i Svenska kyrkan

Med Svenska kyrkans 22 000 anställda och ännu fler ideella är kyrkan en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

Om Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Berättelser

Göteborgs stift deltar i arrangemang, syns i pressen och hörs i tryckta och på digitala arenor.

Församlingsstöd

För dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i pastorat och församling finns här inspiration, resurser, utbildningar och verktyg.

Mässdeltagare framför en fågelbur-liknande scen.

Kultursamverkan

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, Göteborg Film Festival, Kvalitetsmässan, utställningar, vetenskapsfestival, temamässor och konserter.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.