Foto: Ikon

Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Programsläpp för Bokmässan

Årets tema är Rymden och Sápmi. Vi bjuder in till spännande samtal och seminarier på Svenska kyrkans scen Se människan. Tisdag 28 maj 2024, kl. 9.00, på Kultursamverkans webb.

Någon spelar kyrkorgel.

Välkomsthögtid i Göteborgs domkyrka

Göteborgs stift välkomnar varje år de kyrkomusiker och församlingspedagoger från stiftet som fått ut sin examen under det senaste året. Detta sker i en välkomsthögtid med mässa i domkyrkan där vi delar de nyutexaminerades glädje och ber för dem och deras fortsatta tjänst i vår kyrka. Torsdag 13 jun 2024, Göteborg

Kyrkoantikvarisk ersättning för 2025

Stiftsstyrelsens församlingsutskott beslutade 23 april om 2025 års fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Göteborgs stift. Totalt fördelas drygt 57 miljoner kronor till kulturhistoriskt motiverade åtgärder på kyrkobyggnader och inventarier som omfattas av kulturmiljölagen.

Vi bygger om

Under maj börjar arbetet med att förbereda stiftets hemsida för en struktur där det stöd kansliet erbjuder församlingarna lyfts fram på ett tydligare sätt. Under arbetsperioden kan du se ändringar på webben och vissa sidor kan komma att byta plats.

En vit landsbygdskyrka bland lummiga träd.

Vacker utsikt eller ny insikt? – Läs mer om Sommarkampanjen

Nu är det dags att förbereda inför årets sommarkampanj. Syftet med kampanjen är att väcka nyfikenhet om sommarkyrkan och appen Kyrkguiden.

Att vara kyrka, med fokus idealitet & medarbetarskap

En processutbildning för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Flera tillfällen, Helsjön och digitalt

Livslångt lärande i församlingen 2024-2025

Livslångt lärande i församlingen är en utbildning som ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syftet att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och är ett samarbete mellan flera stift och Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). 27 aug-13 nov 2024, digitalt och fysiskt, samt stiftsträffar och lokala processer i församlingen våren 2025

Författarsamtal med Joachim Berner

Alla dessa dagar som kom och gick. Tankar om den tredje åldern och perspektiv på livet. Författarsamtal med Joachim Berner. Torsdag 30 maj 2024 kl. 18.00-19.00, på Göteborgs stadsbibliotek.

Fortsättningskurs i pedagogik för konfirmandarbete 7,5 högskolepoäng

Fördjupa högskoleutbildningen kring pedagogik i Svenska kyrkan med inriktning mot konfirmander och ungdomar och sätt fokus på utveckling av församlingens konfirmandarbete och arbetslag. Okt 2024–jun 2025, flera platser

Någon spelar kyrkorgel.

Inspirationsdag för orgelspelare

Kyrkomusiker, hur funkar det? En dag för dig som är orgelspelare i någon av Göteborgs stifts församlingar. 14 juni 2024, Göteborg

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem
Biskop Susanne Rappmann

Biskop Susanne

Biskop Susanne Rappmann är Göteborgs stifts 24:e biskop. Hon vigdes till Göteborgs stifts biskop den 4 mars 2018.

Kontakt/Press

På den här sidan och dess undersidor har vi samlat kontaktuppgifter och länkar som kan vara till nytta för dig som söker kontakt. Om du ändå inte hittar rätt, pröva sökfunktionen längst upp till höger!

Kurser och arrangemang

Göteborgs stift arrangerar årligen ett stort antal kompetenshöjande insatser för församlingar och pastorat i form av kurser, arrangemang, nätverksträffar och utbildningar.

Resurser

Här finns inspiration, resurser och verktyg för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i pastorat och församling.

Stiftets tjänster

Stiftets tjänster är samlingsbegreppet för all verksamhet som utförs av Göteborgs stiftskansli i direkt relation till församlingar och pastorat.

Om Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Gudstjänst för alla åldrar

Göteborgin hiippakunta

Tervetuloa Göteborgin hiippakuntaan, joka ulottuu Hallannin harjusta Norjan rajalle. Hiippakunnan tehtävä on tukea seurakuntia yhteisessä tehtävässämme välittää evankeliumia kaikille ihmisille.

Kultursamverkan

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, Göteborg Film Festival, Kvalitetsmässan, Vetenskapsfestivalen, utställningar, temamässor och konserter. Här ser du vad som är på gång!

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.