Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Göteborgs stift

Välkommen till Göteborgs stift, ett område som sträcker sig från Hallandsåsen till norska gränsen. Stiftets uppgift är att stödja församlingarna i vårt gemensamma uppdrag att förmedla evangeliet till alla människor.

"Vår Gud bär sår" tog Susanne Rappmann som sitt valspråk, när hon vigdes till biskop 4 mars 2018. Hon blev då Göteborgs stift 24:e biskop sedan 1665.

Biskop Susanne

"Vår Gud bär sår" tog Susanne Rappmann som sitt valspråk, när hon vigdes till biskop 4 mars 2018. Hon blev då Göteborgs stift 24:e biskop sedan 1665.

Lördagen den 10 mars 2018 togs biskop Susanne emot i Göteborgs stift i en fullsatt domkyrka.

Mottagandet

Lördagen den 10 mars 2018 togs biskop Susanne emot i Göteborgs stift i en fullsatt domkyrka.


Årets tema handlar om kollektivet och individen, om gemenskap och ensamhet, om samspel av olika slag och mycket mer. I Svenska kyrkans program finns bl.a. queerteologen Linn Tonstad från Yale, och en körworkshop som blir en konsert. 18-22 april.

Vetenskapsfestivalen 2018: Vad är vi?

Årets tema handlar om kollektivet och individen, om gemenskap och ensamhet, om samspel av olika slag och mycket mer. I Svenska kyrkans program finns bl.a. queerteologen Linn Tonstad från Yale, och en körworkshop som blir en konsert. 18-22 april.

Göteborgs stift söker en vikarierande stiftsjurist på 50 % till stiftskansliet i Göteborg.

Stiftsjurist 50 % vikariat

Göteborgs stift söker en vikarierande stiftsjurist på 50 % till stiftskansliet i Göteborg.

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag.

#vardeljus i Svenska kyrkan

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag.

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.

Om sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.

Göteborgs stift i media