Lärande och undervisning

Undervisning och lärande i kristen tro sker överallt där liv och tro delas, levs och praktiseras. Tillsammans bär vi berättelser, sånger och erfarenheter att upptäcka och utforska. Kyrkan lär genom hela sitt sätt att vara.

Jesus undervisade människor i hela sitt liv. Han fick gråtande att skratta och krökta ryggar att rätas. Han samtalade. Delade liv. Åt och drack. Sov och vandrade. Ställde frågor och berättade liknelser. Kanske började det som ett litet frö? Andra gånger kanske mer påtagligt? Oavsett. Guds kärlek blev verksam och synlig när han vidrörde människor som inte fick vidröras och befriade de människor som han mötte. På samma sätt kan vi göra skillnad mitt i vardagen när vi undervisar och lär tillsammans. I varje möte lär vi oss något nytt om varandra och om oss själva.

På så sätt får vi en fördjupad förståelse av vad det är att vara människa. Vidare ut i världen bär vi sedan var och en, och tillsammans, ansvaret att människor "ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas" (Kyrkoordningens inledning till andra avdelningen). 

Som stöd i detta uppdrag erbjuder Göteborgs stift fortbildning, inspirationsdagar och konsultativt arbete.

Identitet och uppdrag

Resurser för att rusta för uppdraget att bedriva lärande och undervisning.

Livslångt lärande

Att växa i den kristna tron innebär att ständigt lära och utvecklas genom hela livet.

Verktyg, tips och inspiration

Verktygslåda till stöd för dig som arbetar med lärande och undervisning.