Biskop Susanne Rappmann välsignar.
Foto: Kristin Lidell

Pastoraalinen tehtävä

Piispa valvoo hiippakunnan seurakuntia ja edesauttaa niiden toimimista paikkoina, joissa ihmiset saavat kohdata toisensa ja Jumalan. Piispa edustaa usein kirkkoa ja antaa lausuntoja eri kysymyksistä esimerkiksi viestimissä ja tavatessaan päätöksentekijöitä.

Piispaksi valittu on osa Ruotsin kirkon johtoa hiippakunta- ja valtakunnallisella tasolla. Hänen tehtävässään vaalia ihmisiä ja elinympäristöä ovat kuunteleminen, keskustelu, neuvonpito, päätöksenteko, vierailut ja yhteistyö hyvien voimien kanssa tärkeä osa arkipäivää. Kirkon kokoavana voimana ja yhteisön hyväksi toimiminen edellyttävät läheistä yhteyttä seurakuntiin ja yhteistyötä muiden piispojen kanssa valtakunnallisella tasolla. Piispa on myös mukana maailmanlaajuisen kirkon ekumeenisessa kirkkojenvälisessä yhteistyössä ja tekee yhteistyötä uskontojen kesken eri uskontojen edustajien kanssa. Piispa on tavallisesti kirkon ääni ulospäin ja hän saa usein edustaa kirkkoa ja antaa lausuntoja eri kysymyksissä esimerkiksi viestimissä ja tavatessaan päätöksentekijöitä.

Piispantarkastukset ja lääninrovastin piispan tehtävänannosta suorittamat tarkastukset ilmentävät kirkon episkopaalista järjestystä – ja sitä, että kirkon usko, oppi ja elämä liittyvät toisiinsa ja että ne ilmentyvät sekä paikallisesti seurakunnassa että alueellisesti hiippakunnassa. 

Piispa vastaa uusien diakonien ja pappien vihkimisestä, ja hänellä on erityinen vastuu tukea ja ohjata vihittyjä työntekijöitä tehtävässään. Piispa toivottaa myös vastavalmistuneet seurakuntapedagogit ja kirkkomuusikot juhlallisesti tervetulleiksi.

Perustehtävä

Ruotsin kirkko on sopinut, että kaikkien seurakuntien perustehtävät ovat jumalanpalvelukset, opetus, diakonia ja lähetys. Tarkoitus on, että ihmiset elävät uskossa Jeesukseen Kristukseen ja kristilliseen yhteyteen.

Hyvä hallinto

Kirkkojärjestyksen mukaan Ruotsin kirkolla on oltava toiminnassaan hyvä talousasioiden hoito ja kirkon varoja on hallinnoitava tehokkaasti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla kirkon perusarvojen mukaan.

Papinpalkkavarojen hallinnointi

Ruotsin kirkon metsät, maat ja rahastot kuuluvat yhteisen nimen Papinpalkkavarat (Prästlönetillgångar, PLT) alle.