Foto: Lasse Bengtsson

Odlarglädje och skapelsekärlek 2024

Där jord och himmel möts! Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på? Hur kan jag låta naturen bli en bild för framtidshopp? Kursen utgår från tre olika perspektiv: teologi, miljöpsykologi och odlande. Feb 2024–nov 2024, distans och Helsjön folkhögskola

I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen. Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Odling, miljöpsykologi och teologi. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära:

  • Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor.
  • Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats.
  • Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen.

Kursen är en distanskurs på halvfart med åtta obligatoriska träffar á 3 dagar/tillfälle (sammanlagt 24 dagar) förlagda till Helsjön folkhögskola. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med uppgifter på egen hand och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.

Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs och Lunds stifts samt Helsjön folkhögskola.

Kostnadsfritt
Kost och logi vid träffarna på Helsjön tillkommer

7 februari–15 november 2024, distans och Helsjön folkhögskola
Obligatoriska träffar på Helsjön: 7–9 februari, 20–22 mars, 17–19 april, 22–24 maj, 28–30 augusti, 18–20 september, 16–18 oktober samt 13–15 november, Helsjön folkhögskola
Läs mer och anmäl dig via Helsjön folkhögskola senast den 30 november 2023