Församlingsråd

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Vad är ett församlingsråd?

Kristen tro har i alla tider haft en stor betoning på gemenskap. Det handlar förstås om gemenskap med Gud men också om gemenskap mellan människor. Därför har församlingen en mycket central plats i alla kyrkor i hela den stora, världsvida Kyrkan.

Vad gör ett församlingsråd?

I kyrkoordningen finns ett antal punkter som är gemensamma för alla församlingsråd. Därutöver kan församlingsinstruktionen ge ytterligare uppgifter till församlingsrådet och dessutom kan kyrkorådet besluta om att det ska ha ännu flera saker på sitt bord.

Vad ska ett församlingsråd inte göra?

Samtidigt som det är viktigt att ett församlingsråd vet vad det ska göra så är det likaså viktigt att veta inom vilka områden det inte ska ge sig in i.

Vad är det för skillnad mellan kyrkoråd och församlingsråd?

Det finns förstås många sätt att beskriva skillnaden mellan ett kyrkoråd och ett församlingsråd.