Ekonomi volym

Ekonomiassistenterna arbetar med tjänsten Ekonomi volym som i första hand omfattar det löpande ekonomiarbetet för hantering av kund- och leverantörsfakturor samt bokföring.

Dagligen

 • Ankomstregistrering av leverantörsfakturor
 • Fakturabevakning, leverantörsfakturor
 • Kundfakturering
 • Funktionsmail
 • Inläsning av inbetalningar

Veckovis

 • Betalfil
 • Löpande bokföring (kollekt, diakonala utbetalningar och övrigt)

Månadsvis

 • Månadsavstämningar
 • Energiskatt
 • Arbetsgivaravgift
 • Påminnelse kundreskontra
 • KOB-utbetalningNettning kyrkoavgift
 • Bokföring begravningsavgiften
 • Bokföring lönefil
 • Inskickning kvittens och bokföring av arbetsgivaravgifter