En kvinna sitter vid ett bord med en laptop och ett block framför sig.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ekonomi volym

Ekonomiassistenterna arbetar med tjänsten Ekonomi volym som i första hand omfattar det löpande ekonomiarbetet för hantering av kund- och leverantörsfakturor samt bokföring.

Detta kan vi hjälpa er med:

Dagligen

 • ankomstregistrering av leverantörsfakturor
 • fakturabevakning, leverantörsfakturor
 • kundfakturering
 • funktionsmail
 • inläsning av inbetalningar.

Veckovis

 • betalfil
 • löpande bokföring (kollekt, diakonala utbetalningar och övrigt).

Månadsvis

 • månadsavstämningar
 • energiskatt
 • arbetsgivaravgift
 • påminnelse kundreskontra
 • KOB-utbetalning
 • nettning kyrkoavgift
 • bokföring begravningsavgiften
 • bokföring lönefil
 • inskickning kvittens och bokföring av arbetsgivaravgifter.

Ekonomitjänster

Inom ekonomiområdet tillhandahåller Göteborgs stiftskansli tjänsterna "Ekonomi volym" och "Ekonomi kvalificerad". Syftet är att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat.

Ekonomi kvalificerad

Inom tjänsten Ekonomi kvalificerad är det stort fokus på de årsbaserade rutinerna så som bokslut, årsredovisning, deklaration och budgetarbete.

Prislista Ekonomitjänster 2024

Ekonomi volym

480 kr/tim för församlingar/pastorat inom Göteborgs stift
580 kr/tim för församlingar/pastorat utanför Göteborgs stift samt för ekonomiska enheter som inte är församlingar/pastorat.

Ekonomi kvalificerad

670 kr/tim för församlingar/pastorat inom Göteborgs stift
720 kr/tim för församlingar/pastorat utanför Göteborgs stift samt för ekonomiska enheter som inte är församlingar/pastorat.

Moms tillkommer för uppdragsgivare som inte är församling/pastorat/stift inom Svenska kyrkan.