Hållbar utveckling

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer.

Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN.

Ett biskopsbrev om klimatet

Idag framträder klimatkrisens andliga och existentiella karaktär kristallklart. Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen.

Fairtrade och rättvis handel

Varor som kallas "rättvist handlade" kan antingen vara certifierade av Fairtrade eller komma från en producent som följer kriterier för rättvis handel från World Fair Trade Organisation, detta kallas Fairtrade.

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Kontakt Hållbarhet

Göteborgs stift erbjuder bland annat kurser och inspirations- och nätverksträffar med inriktning på hållbar utveckling.

Kyrkans miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Om Hållbar utveckling

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna – Göran Sonnevi