Foto: Thinkstock

Hållbar utveckling

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna - Göran Sonnevi

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som skall födas i framtiden.

För att vi skall kunna leva ett gott liv krävs tillgång till vatten, luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Just nu är frågan kring klimatförändringarna och dess konsekvenser aktuella. De kommer att medföra stora förändringar när det gäller livsvillkor för människor i framtiden och allvarligt hota människors överlevnad. 

Vi har möjlighet att påverka miljöutvecklingen positivt. Det handlar om att göra andra val i livet, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer.

Svenska kyrkan och Göteborgs stift vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

Göteborgs stifts Miljö- och hållbarhetspolicy

Göteborgs stifts Klimatstrategi

Christina Bernérus

Christina Bernérus

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv