Närbild på en liten växt som kommer upp ur jorden.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Hållbar utveckling

Livet är värdefullt och en källa till ständig förundran. För alla människor och alla andra levande varelser som har jorden som sitt hem. Tillsammans med kyrkor, organisationer, näringslivet, engagerade individer och politiker kan vi verka för en omställning som sker i sådan takt att livet värnas, för både nu levande och kommande generationer som för hela skapelsen.

Kompetensutveckling Hållbar utveckling

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN.

Ett biskopsbrev om klimatet

Idag framträder klimatkrisens andliga och existentiella karaktär kristallklart. Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen.

Fairtrade och rättvis handel

Varor som kallas "rättvist handlade" kan antingen vara certifierade av Fairtrade eller komma från en producent som följer kriterier för rättvis handel från World Fair Trade Organisation, detta kallas Fairtrade.

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Kontakt Hållbarhet

Göteborgs stift erbjuder bland annat kurser och inspirations- och nätverksträffar med inriktning på hållbar utveckling.

Kyrkans miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Om Klimat och Hållbar utveckling

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna – Göran Sonnevi