Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hållbar utveckling

I varje bit bröd jag tar i munnen finns alla människor, hela jorden, hela himlen och alla stjärnorna - Göran Sonnevi

Livet är värdefullt. För alla människor som lever på jorden. Både för oss som lever nu och de som skall födas i framtiden.

För att vi skall kunna leva ett gott liv krävs tillgång till vatten, luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Just nu är frågan kring klimatförändringarna och dess konsekvenser aktuella. De kommer att medföra stora förändringar när det gäller livsvillkor för människor i framtiden och allvarligt hota människors överlevnad. 

Vi har möjlighet att påverka miljöutvecklingen positivt. Det handlar om att göra andra val i livet, att ändra beteende och våra konsumtionsmönster. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer.

Svenska kyrkan och Göteborgs stift vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

Göteborgs stifts Miljö- och hållbarhetspolicy

Göteborgs stifts Klimatstrategi